آخرالزمان ومهدی منتظر
وبلاگ بشارت منجی
حدیث موضوعی 

 

 

منابع ما ( شیعى ) از امیر مؤمنان(علیه السلام) روایت كرده اند كه فرمود : منبرى در مصر خواهم ساخت و دمشق را سنگ سنگ خراب خواهم كرد . یهودیان را از مناطق عربى بیرون و عرب را با این عصایم ادب خواهم كرد .

 راوى ( عبایه اسدى ) مى گوید كه عرض كردم : اى امیر مؤمنان ! گویا مى فرمایى كه پس از شهادتت زنده مى شوى ! فرمود : هیهات ، اى عبایه ! سخنم را نفهمیدى و ذهنت جاى دیگر رفت ! مردى از نسل من آن را انجام مى دهد ، یعنى مهدى(علیه السلام). معانى الاخبار /406 ; ایقاظ /385 ; بحار 53/60 .

این حدیث دلالت دارد كه مهدى(علیه السلام) پس از نبردى ویرانگر با سفیانى ، دمشق را اشغال مى كند و یهودیان را كه در زمان ایشان در مناطق عربى پراكنده اند ، از آنجا بیرون مى راند و مصر را مركز تبلیغات جهانى مى كند . روایت بعدى مى افزاید كه مهدى(علیه السلام)وارد مصر مى شود و اهالى به پیشواز ایشان مى روند .

در مختصر البصائر آمده است : على(علیه السلام) در یكى از خطبه هایش مهدى را توصیف كرد و فرمود : « صدیق اكبر با پرچم هدایت روانه مى شود . . . آن گاه به مصر مى رود و بر فراز منبر براى مردم خطبه مى خواند . زمین به عدالت بشارت مى دهد ، آسمان باران مى بارد ، درختان میوه مى دهد ، زمین سرسبزى اش را مى رویاند و براى زمینیان زیبا مى شود . حیوانات وحشى در امان مى مانند ، تا آن حد كه مثل چارپایان در گوشه و كنار زمین مى چرند . نور علم و دانش در دل مؤمنان افكنده مى شود و مؤمنى به دانش برادرش نیاز پیدا نمى كند . آن روز تأویل این آیه است : « خدا هر یك را از گشایش خود بى نیاز گرداند و خدا گشایشگر حكیم است » ( نساء/ 130 ) ر.ك : بشارة الاسلام /71

روایتى وجود دارد كه بیانگر گنج ها و انباشته هایى از دانش و غیره براى مهدى در دو هرم مصر است . 

صدوق در كمال الدین  به نقل از احمد بن محمد شعرانى (از فرزندان عمار یاسر) از محمد بن قاسم مصرى آورده است كه ابن احمد بن طولون ، هزار كارگر را به مدت یك سال براى جستجوى درِ هِرَم به كار گرفت ، تا آن كه صخره مرمرینى یافت كه دیوارى پشت آن بود ولى نتوانست آن را خُرد كند . اسقفى از حبشه نوشته روى صخره را خواند كه از زبان یكى از فرعون ها نوشته شده بود : اهرام و كاخ هاى خارج از شهر را ساختم و دو هرم بنا نهادم و گنج ها و انباشته هایم را در آن جا پنهان كردم. ابن طولون گفت: در این باره جز قائم آل محمد(علیه السلام) احدى نمى تواند كارى كند ! سپس تخته سنگ را به همان جایى كه بود برگرداند .

نقاط ضعفى در روایت وجود دارد كه احتمالا به علت مطالبى است كه برخى راویان به آن افزوده اند ، اما نقاط قوّت قابل توجهى هم دارد .

ابن حماد در كتابش ( الفتن ) روایاتى از « كعب » و دیگران درباره ارتباط مصر با رخدادهاى پس از خروج سفیانى و ورود اهالى غرب به مصر و شام بیان كرده است ، اما آنها روایات غیر مستند هستند كه حتى اگر هم صحیح باشند ، منطبق با ورود لشكر مغرب فاطمى به مصر و شام است . ابن حماد  از عمار بن یاسر مى گوید : نشانه ظهور مهدى(علیه السلام) آن است كه تركان بر شما یورش مى آورند و خلیفه شما كه اموال را جمع آورى مى كند ، مى میرد و جانشین ضعیفى قرار مى دهد كه پس از دو سال بیعت با وى ، خلع و بركنار مى شود . همچنین قسمت غربى مسجد دمشق ، فرو مى ریزد و سه نفر در شام قیام مى كنند ، و نیز اهالى مغرب به سوى مصر خروج مى كنند ، كه حكومت سفیانى است . ابن منادى /44 و سنن دانى /78

ابن حماد  به نقل از ارطاة مى گوید : وقتى ترك ها و رومیان جمع شوند و قریه اى در دمشق و دیوار غربى مسجد دمشق فرو ریزد ، در شام سه پرچم برافراشته مى شود ، ابقع(ابقع در چهره آبله دارد .) ، اصهب( اصهب ، نام شیر است و زردگون است .) و سفیانى . مردى دمشق را محاصره  مى كند اما وى و همراهانش كشته مى شوند . دو مرد از فرزندان ابو سفیان شورش مى كنند كه دومى پیروز مى شود . وقتى پشتیبانان « ابقع » از مصر مى رسند ، سفیانى با سپاهش به رویارویى با آنها برمى خیزد و آن قدر ترك ها و رومیان را در «قرقیسیا» مى كشد كه درندگان زمین از گوشتشان سیر مى شوند .

طوسى هم از همین نوع حدیث را در الغیبه  به همان سند از ابن حماد به نقل از عمار یاسر آورده است كه دولت خاندان پیامبر شما در آخر الزمان خواهد بود و ظهورش نشانه هایى دارد . زمانى كه این علائم ظاهر شد ، در جاى خود بنشینید و هیچ كارى نكنید تا آن نشانه ها بگذرد : وقتى كه روم و ترك به شما حمله كردند و لشكرها آراستند ، و خلیفه شما ( مسلمانان ) كه كارش جمع آورى اموال بود ، جان داد و مردى درستكار به جاى او نشست ، و چند سال پس از بیعتش از خلافت بركنار شد . نابود كننده دولت آنها از همان منطقه اى است كه دولت شان در روز نخست به وجود آمد .( ابو مسلم خراسانى ، به وجود آورنده دولت بنى عباس و از خراسان بود . هلاكوخان نیز از خراسان است كه بنى عباس را منقرض مى كند .) آن گاه روم و ترك به جان هم مى افتند و جنگ هاى زیادى روى مى دهد . در آن موقع كسى از قلعه دمشق صدا مى زند : واى بر ساكنان زمین از شرى كه نزدیك است ! سمت غربى مسجد دمشق به زمین فرو مى رود و دیوارش فرو مى ریزد . سه نفر در شام قد عَلَم مى كنند و هر سه خواهان سلطنت هستند . یكى از آنها ابقع ( آبله رو ) دیگرى اصهب ( سرخ و سفید ) و سومى از خاندان ابو سفیان است . وى از نهر كلب ]محلى میان بیروت و صیدا[ مى آید و مردم را در دمشق حاضر مى كند و غربیان به مصر حمله مى آورند. ورود آنها به مصر ، نشانه آمدن سفیانى است .


این روایت ، به وضوح بر جنبش فاطمیون مطابقت دارد اما برخى راویان با روایت سفیانى آن را اشتباه گرفته اند ، بنابراین نمى توان ثابت كرد كه سفیان رابطه و كششى به مصر دارد . روایات دیگرى هم از مصر در عصر ظهور سخن مى گوید اما یا مستند نیست و یا مربوط به رخدادهایى است كه اتفاق افتاده و گذشته است ; مانند روایات بحران اقتصادى در حجاز به سبب منع واردات مواد غذایى از مصر ; اگر این روایت صحیح باشد ، به سده هاى نخستین مربوط مى شود كه مصر تأمین كننده مواد غذایى حجاز بود اما راویان آن را با احادیث امام مهدى آمیخته اند . همچنین مانند روایت احمد 2/262 از ابوهریره كه رسول خدا فرمود: عراق پیمانه قفیز و درهمش را منع مى كند، شام مُد و دینارش را ; مصر اِردب ]= پیمانه غلات[ و دینارش را و به سر جاى اولى برمى گردید كه شروع كرده بودید ( سه بار فرمود ) ابو هریره مى گوید : گوشت و خون ابو هریره بر این مطلب گواهى است !


ملاحم ابن منادی از ابوذر آورده است كه پیامبر فرمود: پس از یك سلطان در مصر، مردى از بنى امیه مى آید ، اما بر حكومتش چیره مى شوند و آن را از وى مى گیرند . او به روم فرار مى كند و رومیان را به طرف مسلمانان مى كشاند ، و این نخستین نبرد است .


نگارنده : علاوه بر اشكال در سند ، این مطلب ، شاید رخدادى باشد كه واقع شده و تمام گردیده است اما منافى فرمایش پیامبر نیست كه فرمود : این نخستین نبرد است ، یعنى از جمله رخدادهاى مربوط به ظهور مهدى است

وعده صادق
طبقه بندی: علائم غیرحتمیه ظهور،  علائم حتمیه ظهور،  سیمای حکومت جهانی امام زمان(ع)،  مصر در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 خرداد 1392

 

 

ملاحم ابن منادی از جریر بن عبدالله بجلى نقل كرده است كه رسول خدا فرمود : «شهرى بین دجله و دجیل و صراة و قطربل شناخته مى شود (یعنى بغداد) كه گنج هاى زمین در آن دیار بوده اما سریع تر از آهن داغى كه در زمین نرم فرو برود ، در زمین فرو مى رود !
تذكره قرطبى 2/681 و 697 ; كشف والبیان 8/302 ; جامع سیوطى 4/772 ; موضوعات ابن جوزى 2/61 .

 با پژوهشى كه در روایات فرو رفتن و نابودى بغداد انجام شده است  ، نظر بیشتر بر این است كه این اخبار ، توسط پیروان بنى امیه جعل شده است ، چون خیلى زود بغداد جاى شام ( مركز امویان ) را گرفت (و جایگاه آن را دارا شد كه خوشایند بنى امیه نبود) ، همچنین امیر مؤمنان(علیه السلام) از ویرانى شام به دست فرزندش مهدى(علیه السلام) خبر داده است ، از این رو نمى توان به چنین روایاتى اعتماد كرد ، به ویژه زمانى كه مى گوید نابودى بغداد به دست سفیانى است !

تاریخ بغداد  از ابو الأسود دوئلى آورده است كه على بن ابى ابوطالب فرمود : شنیدم حبیبم محمد(صلى الله علیه وآله) فرمود : « به زودى شهرى براى عموزادگانم در سمت شرق بین دجله و دجیل و قطربل و صراة (= بغداد)خواهد بود كه با آجر و چوب و گچ و طلا ساخته مى شود . شرورترین آفریدگان خدا و ستمگران امتم در آن ساكن مى شوند اما به دست سفیانى نابود مى شود. به خدا ! گویى مى بینم كه بام هایش یكسر فرو ریخته است!»

روایت مى گوید كه بنى امیه برگشته و از بنى عباس انتقام مى گیرند . همین عبارت كافى است كه دلالت كند روایت توسط طرفداران بنى امیه جعل شده است .

وعده صادق
طبقه بندی: علائم حتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392

 

 

حتمی بودن ندای آسمانی:


یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندای آسمانی است؛ در احادیث بسیاری به این نشانه و یا حتمی بودن آن اشاره شده است.

امام صادق علیه السلام:

« پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن ، کشته شدن نفس زکیه و یمانی »
« به اسم قائم علیه السلام ندا داده می شود که ای فلان بن فلان! قیام کن !»
« هنگامی که به حضرت مهدی علیه السلام اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را با نام عبرانی اش می خواند.»
« قائم علیه السلام با شنیدن صیحه آسمانی خروج می کند.»
« همانا از میان ما امام غائب و پوشیده است، آنگاه که خداوند بخواهد امر او را ظاهر گرداند در قلب او نکته ای ایجاد می کند پس ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید.»
« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.»
عمر بن حنظله پرسید: فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو پیش از این نشانه ها کسی قیام نکرد، آیا با او قیام کنم! امام فرمود: نه. 

سیف بن عمیرة می‌گوید:
نزد منصور دوانیقی بودم که بدون مقدمه گفت:« ای سیف! از آن منادی که نام مردی از فرزندان ابوطالب را از آسمان ندا می‌دهد، گریزی نیست!»
گفتم:« آیا کسی از مردم آن را برایتان روایت کرده؟»
منصور گفت:« سوگند به کسی که جانم در اختیار اوست، با گوش‌های خود شنیدم که محمد بن علی باقر می‌گفت:«از منادی که نام مردی را از آسمان ندا می‌دهد چاره‌ای نیست!»
گفتم:« ای امیر! ما چنین حدیثی نشنیده‌ایم!»
منصور گفت:« ای سیف! در آن زمان ما نخستین پاسخ‌دهندگان به او هستیم چرا که او یکی از عمو زادگان ماست.»
گفتم:« کدام‌شان؟»
منصور گفت:« مردی از فرزندان فاطمه .»
آن گاه افزود:« ای سیف! اگر من از محمد بن علی باقر نشنیده بودم و همه مردم به من می‌گفتند آن را نمی‌پذیرفتم ولی او محمد بن علی است.»

عبدالله بن سنان می گوید: در حضور امام صادق علیه السلام بودم که مردی از اهل همدان به امام علیه السلام عرض کرد: (عامّه به ما عیب می گیرند و می گویند شما معتقدید که منادی از آسمان نام صاحب الامر علیه السلام را ندا می دهد.)

امام علیه السلام که تکیه داده بود، از این سخن به خشم آمد و نشست، آن گاه فرمود: از من روایت نکنید، بلکه از پدرم روایت کنید و در این کار گناهی بر شما نیست، شهادت می دهم که از پدرم شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند این مطلب (ندای آسمانی) در کتاب خدا آشکار و روشن است، آن جا که می فرماید: (ان نشأ تنزل علیهم من السماء آیه فظّلت اعناقهم لها خاضعین) (شعراء: 4).
اگر بخواهیم از آسمان برایشان نشانه ای می فرستیم تا گردن های ایشان در مقابل آن خاضع و فرو افتد.

مکان ندای آسمانی:


در احادیث بسیاری آمده است که ندای آسمانی از آسمان به گوش می‌رسد و ندای ابلیس از زمین.
از این مطلب شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ندای آسمانی به وسیله‌ی ابزارهای عادی بشری نیست، بلکه معجزه است و نیرویی مافوق نیروی بشری آن را ایجاد می‌کند؛ ولی ندای شیطانی با همین وسایل عادی و زمینی پخش می‌شود که با دست بشر ساخته شده است؛ و این خود یکی از راه های شناخت ندای حق از ندای باطل است.

امام صادق علیه السلام:

در پاسخ این سئوال زراره که « آیا این ندا حق است؟ » فرمود: « به خدا سوگند آری. ندایی همگانی است و هر قومی به زبان خود آن را می‌شنوند.»
« این ندا به گونه‌ای است که هر قومی به زبان خود آن را می‌شنود.
« هیچ موجودی که خداوند در آن روح دمیده است باقی نمی ماند مگر این که ندای آسمانی را می شنود.»
« منادی از آسمان نام قائم علیه السلام را ندا می دهد، پس ما بین مشرق و مغرب آن را می شنوند.» 


امام باقر علیه السلام:

« صدایی از ناحیه دمشق، مژده فتح و پیروزی می‌دهد.»
« منتظر صدا باشید که ناگهان از سوی دمشق به طرف شما می‌آید و در آن برای شما فرج بزرگی است.»
« منادی از کنار دیوار شهر دمشق ندا می‌دهد: وای بر اهل زمین از شری که نزدیک است!»
« در مغرب و مشرق جهان آن صدا را می شنوند.»

امام رضا علیه السلام:

« ندای آسمانی همان گونه که از نزدیک شنیده می شود، از دور نیز شنیده می شود.» 

زمان ندای آسمانی:


هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو ندا شنیده می‌شود که درباره زمان آنها در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام اختلاف است.
بنا بر برخی از احادیث، هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان، طلوع خورشید عدالت را به جهانیان بشارت می‌دهد.
ندای آسمانی در آغاز شب و ندای شیطانی در پایان شب دوم شنیده می‌شود.
اما بنا بر برخی دیگر، ندای آسمانی در ابتدای روز و ندای شیطانی در پایان روز خواهد بود.
باز در حدیثی دیگر آمده است ندای شیطانی یک روز پس از ندای آسمانی به گوش خواهد رسید.

امام صادق علیه السلام:

« قائم علیه السلام ظهور نمی‌کند تا این که در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان از آسمان ندا داده شود.»
هشام بن سالم می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: « جریری برادر اسحاق به ما می گوید: شما می گویید که (پیش از ظهور) دو ندا هست. پس کدامیک از آنها راستگو و کدامیک دروغگوست؟ » امام علیه السلام می فرماید: به او بگویید: همان کسی که آن را به ما خبر داد و تو منکر وقوع آن هستی، همان کس راستگوست. یعنی کسی که اکنون حوادث آینده را پیشگویی می کند و آنها را به ما خبر می دهد، پس از وقوع آن حوادث، راستگویی او معلوم می گردد و همین شخص ویژگیهای آن دو ندا را به ما گفته است. 


امام باقر علیه السلام:

« ندای آسمانی در شب جمعه، بیست و سوم ماه رمضان به گوش خواهد رسید. پس در آن شک نکنید و از آن پیروی کنید. در پایان روز ابلیس ملعون ندا می‌دهد که عثمان مظلوم کشته شد تا مردم را به شک اندازد و آنان را گرفتار فتنه و آشوب کند. پس چه بسیار انسان‌های شکاک که به آتش می‌افتند. »
« وقتی ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای جبرئیل است و نشانه‌اش این است که نام قائم علیه السلام و پدرش را ندا می‌دهد، به طوری که دختران در سراپرده‌ها هم آن را می‌شنوند و پدر و برادرانشان را به قیام تشویق می‌کنند.» 


نوید پیروزی حق بر باطل:مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندایی از آسمان نوید پیروزی حق بر باطل را سر می دهد. این ندا به گونه ای است که در شرق و غرب جهان آن را می شنوند و هر انسان خوابی را بیدار می کند و به صحن خانه می کشاند و هر بیداری را گرفتار ترس و وحشت می نماید.
همزمان با ظهور حضرت مهدی علیه السلام، ندایی آسمانی، به شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام نوید رستگاری می‌دهد.

امام صادق علیه السلام:

« منادی ندا می‌دهد که علی علیه السلام و شیعیانش رستگارند.»
« منادی ندا می‌دهد: بدانید که حق با علی بن ابی طالب علیه السلام و شیعیان اوست.»
« آن‌گاه ابلیس در پایان روز از زمین ندا می‌دهد:« آگاه باشید که حق در عثمان و پیروان اوست.» در این هنگام سست دلان شکّ می‌کنند. »
« هیچ ایستاده ای نیست مگر این که با شنیدن ندای آسمانی بنشیند و هیچ نشسته ای نیست جز آن که از ترس بر روی پا بایستد. »
« ندای آسمانی دختران را از سراپرده خارج می کند، دختران در سراپرده ندای آسمانی را می شنوند و پدر و برادرشان را به قیام تشویق می کنند. » 


عبدالرحمن مسلمه به امام صادق علیه السلام عرض کرد: « اهل سنت این سخن ما شیعیان را که می‌گوییم پیش از ظهور دو ندا در آسمان شنیده می‌شود، تکذیب می‌کنند و می‌گویند: چگونه ندای حق را از باطل باز می‌شناسید؟»
امام علیه السلام فرمود:« شما چه پاسخی به آنها می‌دهید؟»
عبدالرحمن گفت:« ما پاسخی نداریم!»
امام علیه السلام فرمود:« به آن ها بگویید هر کس قبل از صیحه به آن ایمان داشته باشد، هنگام وقوع آن را تصدیق خواهد کرد! خداوند عزوجل می‌فرماید:« افمن یهدی الی الحق احقّ ان یتبّع امّن لا یهدیّ الا ان یهدی فما لکم کیف تحمکون »؛ یونس، آیه‌ی 35، آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟!»

امام باقر علیه السل

 « در مکه منادی از آسمان نام و کارش را ندا می دهد، به طوری که تمام اهل زمین می شنوند که نامش نام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است.» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم:

« هنگام ظهور قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! زمان جباران به سر آمد و بهترین پیرو محمد صلی الله علیه و آله وسلم عهده‌دار حکومت شد. پس راهی مکه شوید.»
« آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد: ای ولی خدا! برای تو جایز نیست که در برابر دشمنان خدا بنشینی و سکوت نمایی.»
« یا علی! قائم ما علیه السلام شمشیری دارد که در غلاف است؛ پس آن گاه که زمان ظهور فرا رسد آن شمشیر به حضرت مهدی علیه السلام ندا می دهد که: « ای ولی الله، به پا خیز و دشمنان خدا را بکش !» 

منابع:
بحارالانوار 51 / 38 / حدیث 14.
بحارالانوار 52 / 304 / حدیث 72 ------ الکفایه
بحارالانوار 52 / 304 / حدیث73 ------ الاختصاص
بحارالانوار 52 / / 304 حدیث 74 ------ کافی
بحارالانوار 52 / 244 / حدیث 120 ------ غیبه النعمانی
بحارالانوار 52 / 288 / حدیث 25 ------ غیبه الشیخ
بحارالانوار 52 / 246 / حدیث 126 ------ غیبه النعمانی
ص 223 / حدیث 87 . ص 289 / حدیث 28 و 27. ص 230 / حدیث 16 و 96. ص 119 / حدیث 48. ص 237 / حدیث 105 - ص 269 / حدیث 159 و 189. ص 298 / حدیث 58 و57. ص 208 / حدیث 45. ص 292 / حدیث 40. ص 290 / حدیث 31 و 32 . ص 322 / حدیث 29 و 30. ص 205 / حدیث 35. ص 305 / حدیث 75. ص 294 / حدیث 44 و 45 و 46. ص 234 / حدیث 100. ص 204 / حدیث 34 و 33 و 31. ص 284 / حدیث 11. ص 212 / حدیث 62. ص 203 / حدیث 29. ص 209. حدیث 49. ص 285 / حدیث 14و15. ص 229 / حدیث 95. ص 247 / حدیث 127. ص 161 / حدیث 270. ص 185 / حدیث 9. ص 104 / حدیث 9. ص 235/ حدیث 103 و 102. ص/ 192 حدیث 24. ص 300 / حدیث 65 . ص 233 / حدیث 98. ص 295 / حدیث 48 و 49 . ص 206 /حدیث 40 و 39. ص 368 / حدیث 153. ص 311 / حدیث 4

وعده صادق


طبقه بندی: علائم حتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392
حضرت مهدی(عج) با سه لشکر یاری می‌شود؛ مؤمنان، ملائکه و رعب. یکی از عوامل ایجاد رعب، امدادهای غیبی است که به کمک حضرت مهدی(عج) می‌آید و «ندای آسمانی» از جمله آن‌هاست.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، ندای آسمانی در نزدیکی ظهور، صدایی است که از آسمان شنیده می‌شود و در آن به معرفی حضرت مهدی(عج) و بیان نام، نسب و حقانیت ایشان و پیروانش می‌پردازد.
این صدا توسط همگان شنیده می‌شود و می‌توان آن را معجزه‌ای دانست که بدون هیچ وسیله ارتباطی، همگان حتی افرادی که در خواب هستند، آن را می‌شنوند، ندای آسمانی با الفاظ «ندا»، «صیحه»، «صوت»، «اعلان»، «فزعه» و «هدّه» در احادیث شیعه و عامه آمده است.
آری! هر کاری در این عالم هستی برای مقصود و هدفی خاص صورت می‌گیرد، حال خواست و هدف پروردگار متعال برای معرفی حضرت صاحب‌الامر(عج) به جهانیان به واسطه فرشته وحی، یعنی جبرئیل امین(ع) چیست؟
* اثرات ندای آسمانی
سید حسین زمانی در کتاب «ندای آسمانی» درباره اهداف و تأثیرات ندای آسمانی این چنین می‌گوید:
- شناساندن حضرت مهدی(عج) به جهانیان
قیام امام مهدی(عج) انقلابی جهانی است و شناسایی او نیز باید جهانی باشد تا حجت بر همگان تمام شود و نگویند راه و مسیر حق را نشناختیم و ندای آسمانی با اعلام نام و نسبت حضرت مهدی(عج) و بیان حقانیت او برای جهانیان، بشارت به آمدن او را می‌دهد و با این معیار که مدعیان دروغین از آوردن آن عاجزند، آن حضرت به همگان معرفی می‌شود.
عبدالله بن ابی یعفور از امام جعفر صادق(ع) می‌پرسد: مراد از «صوت» چیست؟ آیا مراد، همان ندا دهنده است؟ امام(ع) فرمود: «نعم و به یعرف صاحب هذا الامر»؛ بله و به وسیله آن، صاحب این امر شناخته می‌شود.
-ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان حضرت مهدی(عج)
یکی از دلایل پیروزی سریع حضرت مهدی(عج) رعب و وحشتی است که دشمنان ایشان از وی در دل دارند و یکی از عوامل ایجاد رعب، امدادهای غیبی است که به کمک حضرت مهدی(عج) می‌آید، برای مثال در حدیثی می‌خوانیم وقتی رومیان می‌بینند، یاران حضرت مهدی بر روی آب راه می‌روند، می‌گویند یاران او بر روی آب راه می‌روند، پس خود او چگونه است و تسلیم می‌شوند و یکی از امدادهای غیبی و مواردی که باعث رعب در دل دشمنان حضرت می‌شود، ندای آسمانی است که باعث می‌شود دشمنان حضرت بفهمند در مقابل قدرت آسمانی او توانی ندارند و نمی‌توانند مقاومت کنند.
امام جعفر صادق (ع) فرمود: «یؤیده ثلاثه اجناد الملائکه و المؤمنون و الرعب»، حضرت مهدی(عج) با سه لشکر یاری می‌شود؛ ملائکه و مؤمنان و رعب (در دل دشمنان).
در روایات ندای آسمانی می‌خوانیم، وقتی ندا داده می‌شود، گردن‌های دشمنان حضرت در مقابل آن خاضع می‌شود و به همین جهت، ندای آسمانی را عذابی برای کافران معرفی می‌کنند.
- بشارت و امید برای اهل ایمان
پیروان حق و حقیقت با شنیدن ندای آسمانی، نشاط و شادابی خاصی پیدا می‌کنند و آگاه می‌شوند که مولایشان بعد از قرن‌ها انتظار می‌آید و در پرتو آن، حق و عدالت، همه جا را نورانی خواهد کرد؛ به همین دلیل، روح تازه‌ای با شنیدن آن در وجودشان دمیده می‌شود.
حسن بن محبوب از امام‌رضا(ع) روایت می‌کند که فرمود: هنگام فقدان ماء معین، بسیاری از مردان و زنان مؤمن، دلسوخته و متأسف و اندوهناک هستند؛ گویا آنان را در ناامید‌ترین حالاتشان می‌بینم که ندا را می‌شنوند؛ ندایی که از دور، مانند شنیده شدن از نزدیک شنیده می‌شود و آن رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای کافران است.
- اتمام حجتی برای همگان
ندای آسمانی، همگانی است و هر کس با زبان خود، این ندا را می‌شنود و حضرت مهدی(عج) را به وسیله آن با نام و نسب می‌شناسد و دیگر جایی برای عذر و بهانه باقی نمی‌‌ماند که اگر ما واقعاً می‌دانستیم او حجت خداوند است، از او پیروی می‌کردیم. مفضل بن‌عمر از امام جعفر صادق(ع) روایت می‌کند که فرمود: «به اسم و کنیه و نسب حضرت ندا داده می‌شود و این مطلب، دهان به دهان بین اهل حق و باطل و موافقان و مخالفان می‌چرخد تا حجت را بر آنان در شناختن او تمام کند».
* آثار مطرح شدن نشانه‌های قیام
همچنین بخش زیادی از روایات مهدویت، مربوط به علامات قیام امام عصر(عج) است، حال این همه توجه پیشوایان معصوم(ع) به نشانه‌های قیام برای چیست؟ برای روشن شدن این مطلب، آثار و پی‌آمدهای نشانه‌ها را توسط پیشوایان دین بررسی می‌کنیم.
-امید بخشی
نقش حیاتی و شگفت انگیز امید در سعادت فرد و جامعه بر کسی پوشیده نیست. وقتی امید می‌آید، تلاش و حرکت، جایگزین رخوت و سستی می‌شود و در یک سخن، انسان با امید زنده است، نشانه‌های قیام، علامت‌های نزدیک شدن برپایی دولت کریمه اهل بیت(ع) است، با پدیدار شدن هر یک از نشانه‌ها نور امید در دل‌های مؤمنان، پر فروغ‌تر می‌شود و بر اثر آن، مقاومتشان در برابر سختی‌های دوران غیبت و حیرت، بیشتر و تلاششان برای آمادگی همراهی امامشان، فزون‌تر می‌شود.
-آماده شدن برای ظهور
با تحقق هر یک از نشانه‌های قیام حضرت مهدی(عج) مؤمنان خود را برای آن روز بزرگ و یاری امامشان، آماده‌تر می‌کنند و کسانی که خود را مشغول به کارهای دیگری کرده‌اند، به خود می‌آیند تا گذشته خویش را جبران کنند و به بیان دیگر، آنان بر اثر پدیدار شدن هریک از نشانه‌ها از جهت روحی، جسمی، فردی و اجتماعی، خود را برای شرکت در حکومت حضرت آماده می‌کنند.
از طرف دیگر، بخشی از نشانه‌های قیام، چون سفیانی و یمانی از امور سیاسی اسلام به حساب می‌آیند که همگان به خصوص مسئولان باید به آن‌ها توجه کنند و خطر آن‌ها را به حداقل رسانده و به تقویت یاران و همفکران خود بپردازند.
-دلیلی بر حقانیت پیشوایان دین
با رخداد هر یک از نشانه‌ها، حقانیت سخن پیشوایان دین، بیشتر نمایان می‌شود و همچنین باعث اطمینان بیشتر به نشانه‌های به وقوع نپیوسته و تحقق اصل ظهور می‌شود.
-روشی برای شناخت و برنامه‌ریزی درست
نشانه‌های قیام مهدی آل محمد(ع)، حوادث آینده بشر است. اهل‌بیت(ع) با بیان آنها، آینده را پیش روی ما گذاشتند تا در هنگام رخ دادن هریک از آنها، برای مواجهه درست با آنان، برنامه‌ریزی مناسب را انجام دهیم.
-روشی برای شناخت مدعیان دروغین
با شناخت نشانه‌های واقعی قیام، به سادگی دروغ بودن ادعاهای کسانی که پیش از تحقق نشانه‌های حتمی، ادعای مهدویت دارند، روشن می‌شود، همان‌گونه که در توقیع آخر، دستور به تکذیب مشاهده حضرت مهدی(عج) قبل از ظهور سفیانی و ندای آسمانی داده شده است.
- جلوگیری از انحراف‌های فکری
آدمی، همواره مشتاق شنیدن خبرهایی در مورد آینده است. با طرح این اخبار واقعی از روایات اسلامی، جلوی پخش اخبار کاهنان و غیب‌گویان شیاد گرفته می‌شود و انسان‌های با ایمان، شناخت درستی از حوادث آینده پیدا می‌کنند.
- احترام به حضرت مهدی(عج) و پیشوازی از آمدن او
آغاز هر کاری با مقدماتی صورت می‌گیرد، هر مقدار، آن کار، اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدماتش گرانسنگ‌تر خواهد بود، پروردگار با عظمت برخی از نشانه‌های قیام، مانند باران‌های پیاپی و ندای آسمانی را، به پیشوازی نماینده خود و تشکیل دولت کریمه اهل‌بیت(ع) می‌آید.
به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، ندای آسمانی در نزدیکی ظهور، صدایی است که از آسمان شنیده می‌شود و در آن به معرفی حضرت مهدی(عج) و بیان نام، نسب و حقانیت ایشان و پیروانش می‌پردازد.
این صدا توسط همگان شنیده می‌شود و می‌توان آن را معجزه‌ای دانست که بدون هیچ وسیله ارتباطی، همگان حتی افرادی که در خواب هستند، آن را می‌شنوند، ندای آسمانی با الفاظ «ندا»، «صیحه»، «صوت»، «اعلان»، «فزعه» و «هدّه» در احادیث شیعه و عامه آمده است.
آری! هر کاری در این عالم هستی برای مقصود و هدفی خاص صورت می‌گیرد، حال خواست و هدف پروردگار متعال برای معرفی حضرت صاحب‌الامر(عج) به جهانیان به واسطه فرشته وحی، یعنی جبرئیل امین(ع) چیست؟
* اثرات ندای آسمانی
سید حسین زمانی در کتاب «ندای آسمانی» درباره اهداف و تأثیرات ندای آسمانی این چنین می‌گوید:
- شناساندن حضرت مهدی(عج) به جهانیان
قیام امام مهدی(عج) انقلابی جهانی است و شناسایی او نیز باید جهانی باشد تا حجت بر همگان تمام شود و نگویند راه و مسیر حق را نشناختیم و ندای آسمانی با اعلام نام و نسبت حضرت مهدی(عج) و بیان حقانیت او برای جهانیان، بشارت به آمدن او را می‌دهد و با این معیار که مدعیان دروغین از آوردن آن عاجزند، آن حضرت به همگان معرفی می‌شود.
عبدالله بن ابی یعفور از امام جعفر صادق(ع) می‌پرسد: مراد از «صوت» چیست؟ آیا مراد، همان ندا دهنده است؟ امام(ع) فرمود: «نعم و به یعرف صاحب هذا الامر»؛ بله و به وسیله آن، صاحب این امر شناخته می‌شود.
-ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان حضرت مهدی(عج)
یکی از دلایل پیروزی سریع حضرت مهدی(عج) رعب و وحشتی است که دشمنان ایشان از وی در دل دارند و یکی از عوامل ایجاد رعب، امدادهای غیبی است که به کمک حضرت مهدی(عج) می‌آید، برای مثال در حدیثی می‌خوانیم وقتی رومیان می‌بینند، یاران حضرت مهدی بر روی آب راه می‌روند، می‌گویند یاران او بر روی آب راه می‌روند، پس خود او چگونه است و تسلیم می‌شوند و یکی از امدادهای غیبی و مواردی که باعث رعب در دل دشمنان حضرت می‌شود، ندای آسمانی است که باعث می‌شود دشمنان حضرت بفهمند در مقابل قدرت آسمانی او توانی ندارند و نمی‌توانند مقاومت کنند.
امام جعفر صادق (ع) فرمود: «یؤیده ثلاثه اجناد الملائکه و المؤمنون و الرعب»، حضرت مهدی(عج) با سه لشکر یاری می‌شود؛ ملائکه و مؤمنان و رعب (در دل دشمنان).
در روایات ندای آسمانی می‌خوانیم، وقتی ندا داده می‌شود، گردن‌های دشمنان حضرت در مقابل آن خاضع می‌شود و به همین جهت، ندای آسمانی را عذابی برای کافران معرفی می‌کنند.
- بشارت و امید برای اهل ایمان
پیروان حق و حقیقت با شنیدن ندای آسمانی، نشاط و شادابی خاصی پیدا می‌کنند و آگاه می‌شوند که مولایشان بعد از قرن‌ها انتظار می‌آید و در پرتو آن، حق و عدالت، همه جا را نورانی خواهد کرد؛ به همین دلیل، روح تازه‌ای با شنیدن آن در وجودشان دمیده می‌شود.
حسن بن محبوب از امام‌رضا(ع) روایت می‌کند که فرمود: هنگام فقدان ماء معین، بسیاری از مردان و زنان مؤمن، دلسوخته و متأسف و اندوهناک هستند؛ گویا آنان را در ناامید‌ترین حالاتشان می‌بینم که ندا را می‌شنوند؛ ندایی که از دور، مانند شنیده شدن از نزدیک شنیده می‌شود و آن رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای کافران است.
- اتمام حجتی برای همگان
ندای آسمانی، همگانی است و هر کس با زبان خود، این ندا را می‌شنود و حضرت مهدی(عج) را به وسیله آن با نام و نسب می‌شناسد و دیگر جایی برای عذر و بهانه باقی نمی‌‌ماند که اگر ما واقعاً می‌دانستیم او حجت خداوند است، از او پیروی می‌کردیم. مفضل بن‌عمر از امام جعفر صادق(ع) روایت می‌کند که فرمود: «به اسم و کنیه و نسب حضرت ندا داده می‌شود و این مطلب، دهان به دهان بین اهل حق و باطل و موافقان و مخالفان می‌چرخد تا حجت را بر آنان در شناختن او تمام کند».
* آثار مطرح شدن نشانه‌های قیام
همچنین بخش زیادی از روایات مهدویت، مربوط به علامات قیام امام عصر(عج) است، حال این همه توجه پیشوایان معصوم(ع) به نشانه‌های قیام برای چیست؟ برای روشن شدن این مطلب، آثار و پی‌آمدهای نشانه‌ها را توسط پیشوایان دین بررسی می‌کنیم.
-امید بخشی
نقش حیاتی و شگفت انگیز امید در سعادت فرد و جامعه بر کسی پوشیده نیست. وقتی امید می‌آید، تلاش و حرکت، جایگزین رخوت و سستی می‌شود و در یک سخن، انسان با امید زنده است، نشانه‌های قیام، علامت‌های نزدیک شدن برپایی دولت کریمه اهل بیت(ع) است، با پدیدار شدن هر یک از نشانه‌ها نور امید در دل‌های مؤمنان، پر فروغ‌تر می‌شود و بر اثر آن، مقاومتشان در برابر سختی‌های دوران غیبت و حیرت، بیشتر و تلاششان برای آمادگی همراهی امامشان، فزون‌تر می‌شود.
-آماده شدن برای ظهور
با تحقق هر یک از نشانه‌های قیام حضرت مهدی(عج) مؤمنان خود را برای آن روز بزرگ و یاری امامشان، آماده‌تر می‌کنند و کسانی که خود را مشغول به کارهای دیگری کرده‌اند، به خود می‌آیند تا گذشته خویش را جبران کنند و به بیان دیگر، آنان بر اثر پدیدار شدن هریک از نشانه‌ها از جهت روحی، جسمی، فردی و اجتماعی، خود را برای شرکت در حکومت حضرت آماده می‌کنند.
از طرف دیگر، بخشی از نشانه‌های قیام، چون سفیانی و یمانی از امور سیاسی اسلام به حساب می‌آیند که همگان به خصوص مسئولان باید به آن‌ها توجه کنند و خطر آن‌ها را به حداقل رسانده و به تقویت یاران و همفکران خود بپردازند.
-دلیلی بر حقانیت پیشوایان دین
با رخداد هر یک از نشانه‌ها، حقانیت سخن پیشوایان دین، بیشتر نمایان می‌شود و همچنین باعث اطمینان بیشتر به نشانه‌های به وقوع نپیوسته و تحقق اصل ظهور می‌شود.
-روشی برای شناخت و برنامه‌ریزی درست
نشانه‌های قیام مهدی آل محمد(ع)، حوادث آینده بشر است. اهل‌بیت(ع) با بیان آنها، آینده را پیش روی ما گذاشتند تا در هنگام رخ دادن هریک از آنها، برای مواجهه درست با آنان، برنامه‌ریزی مناسب را انجام دهیم.
-روشی برای شناخت مدعیان دروغین
با شناخت نشانه‌های واقعی قیام، به سادگی دروغ بودن ادعاهای کسانی که پیش از تحقق نشانه‌های حتمی، ادعای مهدویت دارند، روشن می‌شود، همان‌گونه که در توقیع آخر، دستور به تکذیب مشاهده حضرت مهدی(عج) قبل از ظهور سفیانی و ندای آسمانی داده شده است.
- جلوگیری از انحراف‌های فکری
آدمی، همواره مشتاق شنیدن خبرهایی در مورد آینده است. با طرح این اخبار واقعی از روایات اسلامی، جلوی پخش اخبار کاهنان و غیب‌گویان شیاد گرفته می‌شود و انسان‌های با ایمان، شناخت درستی از حوادث آینده پیدا می‌کنند.
- احترام به حضرت مهدی(عج) و پیشوازی از آمدن او
آغاز هر کاری با مقدماتی صورت می‌گیرد، هر مقدار، آن کار، اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدماتش گرانسنگ‌تر خواهد بود، پروردگار با عظمت برخی از نشانه‌های قیام، مانند باران‌های پیاپی و ندای آسمانی را، به پیشوازی نماینده خود و تشکیل دولت کریمه اهل‌بیت(ع) می‌آید.

 
طبقه بندی: علائم حتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392
نعمانى از حسین بن مختار آورده است : به خاطر بسپار كه هلاكت فلانى (نام مردى از بنى العباس ) ، خروج سفیانى ، كشته شدن نفس زكیه ، فرو رفتن لشكر در زمین و سروش آسمانى (از نشانه هاى ظهورند) . پرسیدم : سروش چیست ، آیا منادى است ؟ گفت : آرى و به وسیله آن صاحب الأمر شناخته مى شود . سپس افزود : گشایش تمام آن است كه فلانى هلاك شود . اثبات الهداة 3/736 ; بحار 52/234 .

الغیبه طوسى از ابو بصیر آورده است كه شنیدم ابوعبدالله فرمود : هر كسى مرگ عبدالله را براى من تضمین كند ، ظهور قائم را برایش تضمین مى كنم . سپس افزود : وقتى عبدالله بمیرد ، مردم پس از او گِرْد احدى جمع نمى شوند و به خواست خدا این امر (=حكومت) جز به امامتان نخواهد فرجامید . دیگر هیچ حكومتى چند سال پایدار نمى ماند و حكومت ها ماهیانه و روزانه خواهند بود . پرسیدم: زمان ظهور طول مى كشد؟ فرمود : هرگز !
وعده صادقطبقه بندی: علائم حتمیه ظهور،  علائم غیرحتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
وقتی پیامبر(ص) در کنار جمره عقبه با اهل یثرب پیمان بست، ابلیس، فریادی کشید و گفت: ای بزرگان قریش و عرب، این محمد و صابئین از اوس و خزرج هستند که در کنار جمره عقبه با او بیعت می‌کنند تا با شما بجنگند!

 

ندای آسمانی در نزدیکی ظهور، صدایی است که از آسمان شنیده می‌شود و در آن به معرفی حضرت مهدی(عج) و بیان نام، نسب و حقانیت ایشان و پیروانش می‌پردازد.

این صدا توسط همگان شنیده می‌شود و می‌توان آن را معجزه‌ای دانست که بدون هیچ وسیله ارتباطی، همگان حتی افرادی که در خواب هستند، آن را می‌شنوند، ندای آسمانی با الفاظ «ندا»، «صیحه»، «صوت»، «اعلان»، «فزعه» و «هدّه» در احادیث شیعه و عامه آمده است.

به همین منظور بر آن شدیم به بررسی و تحلیل بیشتر درباره ندای آسمانی بپردازیم که بخش دوم به «پیشینه ندای آسمانی» اختصاص دارد که از کتاب «ندای آسمانی» تألیف سیدحسین زمانی بیان می‌شود:

پیش از این خبرگزاری فارس، گزارشی با عنوان «ویژگی‌های «صیحه آسمانی»/ ندای آسمانی در چه ماهی اتفاق می‌افتد» منتشر کرده است.

* پیشینه‌ ندای آسمانی در ادیان قبل از اسلام

ندای آسمانی در یهودیت

دانشمند یهودی، «جولیوس کرینستون» به ندای آسمانی در دین یهود، پیش از آمدن مسیحا اشاره می‌کند، ایشان بعد از شمردن فعالیت‌های الیاس (پیش آهنگ مسیحا) می‌گوید:

سپس جهان که از گناه و تیره‌روزی، رنجور است، حقیقتاً به خدا روی خواهد آورد و صدای شیپور میکائیل، رئیس فرشتگان را خواهند شنید که آمدن مسیحا را اعلام می‌کند.

او درباره «ملاکی» می‌گوید: همچنین وی اندیشه تازه‌ای را می‌افزاید که متکلمان یهودی و مسیحی، آن را بسیار توسعه داده‌اند و آن، آمدن الیاس نبی است. «ملاکی» او را «فرشته عهد» می‌شناسد که فرا رسیدن روز بزرگ خداوند را اعلام خواهد کرد و میان پدران و فرزندان، آشتی خواهد داد.

«کرینستون» در بخش پایانی کتاب با عنوان «انتظار مسیحا در دعاهای یهود» می‌نویسد:

مناجات «یوتصروت» که برای سبت‌های ممتاز سال است و تنها در کامل‌ترین نمازها آمده است، بهترین بیان از اندوه ملی قوم یهود را ارائه می‌دهد، در بخشی از این مناجات آمده است:

«... دختر صهیون، حقیقتاً شادمانی خواهد کرد؛ زیرا مسیحا می‌آید، باکره اسرائیل از شادی فریاد خواهد زد؛ زیرا میکائیل فرشته به زودی از ستیغ کوه صدا در خواهد داد: یک منجی برای صهیون آمده است».

دوران ظهور ماشیح در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود» این‌گونه توصیف شده است:

یک روایت چنین نقل می‌کند: طی دوران هفت‌ساله‌ای که ماشیح، فرزند داود در آن ظهور خواهد کرد... در سال ششم، صداهایی از آسمان به گوش خواهد رسید و در سال هفتم، جنگ‌ها در خواهند گرفت و در پایان این دوران هفت‌ساله، فرزند داوود، ظهود خواهد کرد.

ندای آسمانی در مسیحیت

کتاب‌های مسیحیان نیز اشاراتی به صدای آسمانی دارند:

در «انجیل متی» آمده است:

آن‌گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید شود و در آن وقت، جمیع طوایف زمین، سینه‌زنی کنند و پسرانشان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می‌آید و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد.

و در رساله اول پولس به تسالو نیکیان آمده است:

زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردان در مسیح اول خواهند برخاست.

و در مکاشفه یوحنا آمده است:

و فرشته‌ای دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می‌کند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد و به آواز بلند می‌گوید:

«از خدا بترسید و او را تمجید کنید؛ زیرا که زمان داوری او رسیده است، پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه‌های آب را آفرید، پرستش کنید».

* پیشینه ندای آسمانی در تاریخ اسلام

وقتی به تاریخ اسلامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در گذشته، ندای آسمانی و ندای ابلیس اتفاق افتاده و در تاریخ و روایات، ثبت شده است، در این‌جا به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

- ندای آسمانی جبرئیل در بیان شجاعت حضرت علی(ع)

در کتب تاریخی و روایی نقل شده است که وقتی حضرت علی(ع)، در جنگ احد آن رشادت‌ها و از خود گذشتگی را نشان داد، جبرئیل امین از آسمان ندا داد: «سَیْفَ اِلاَّ ذُوالْفِقارِ وَلا فَتی اِلاَّ عَلِیّ» و کسانی که در آن‌جا بودند آن ندا را از آسمان شنیدند.

-ندای جبرئیل امین در شهادت امیرمؤمنان علی(ع)

علامه مجلسی می‌گوید: در بعضی از کتب قدیمی، روایتی در باب چگونگی شهادت حضرت علی(ع) دیدم و از آن، مقداری را به صورت خلاصه آوردم، این روایت را ابوالحسن علی‌ بن‌ عبدالله بن محمد البکری از لوط‌ بن یحیی، از اساتید و پیشانیش نقل کرده است، علامه مجلسی، در قسمتی از این نقل، ندای جبرئیل امین(ع) را بعد از شهادت حضرت علی(ع) به این صورت می‌آورد:

«جبرئیل امین بین آسمان و زمین ندا داد با صدایی که هر فرد بیدار، آن را می‌شنید: به خدا سوگند! پایه‌های هدایت منهدم شد، ستارگان آسمان و نشانه‌های تقوا به خدا سوگند، خاموش شدند و ریسمان‌های محکم به خدا قسم پاره شدند، پسر عموی محمد مصطفی(ص) کشته شد، وصی برگزیده کشته شد، علی مرتضی کشته شد، به خدا سوگند، سید الاوصیاء کشته شد، او را اشقی الاشقیاء کشت».

-ندای ابلیس در عقبه

وقتی پیامبر گرامی اسلام(ص) در کنار جمره عقبه با اهل یثرب، پیمان بست و آن‌ها با رسول خدا(ص) بیعت کردند، ابلیس، فریادی کشید و مشرکان مکه را از این پیمان مخفیانه آگاه کرد، این مطلب، یعنی ندای ابلیس، در کتاب‌های مختلفی از شیعه و عامه نقل شده است که در این‌جا به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

1. قطب‌الدین راوندی می‌گوید:

وقتی انصار جمع شدند و با رسول خدا(ص) بیعت کردند، ابلیس با صدای بلند، اعلان کرد: ای بزرگان قریش و عرب، این محمد و صابئیان از اوس و خزرج هستند که در کنار جمره عقبه با او بیعت می‌کنند تا با شما بجنگند. اهل منا، این صدا را شنیدند و قریش متوجه شدند و سلاح‌هایشان را برداشتند. از طرف دیگر، پیامبر گرامی اسلام، صدا را شنید و به انصار فرمود: پراکنده شوید.

2. ابن هشام از ابن اسحاق و او با واسطه از «کعب‌بن مالک» نقل می‌کند که گفت:

اولین کسی که با رسول خدا(ص) بیعت کرد، «براء بن معرور» بود، سپس بقیه بیعت کردند، وقتی با رسول خدا(ص) بیعت کردیم، شیطان از ابتدای عقبه فریاد زد به بالاترین صدایش. ای اهل منازل آیا شما غافلید و صابئیان با او برای جنگ با شما جمع شده‌اند، رسول خدا(ص) فرمود: این شیطان عقبه است، سپس فرمود: بشنو ای دشمن خدا، به خدا قسم از دورت پراکنده می‌شوند، سپس فرمود: به کاروان‌هایتان برگردید.

منبع:وعده صادق


طبقه بندی: علائم حتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392
استاد خارج مهدویت با تأکید بر اینکه امام باقر(ع) تعیین‌کنندگان زمان ظهور را دروغگو خطاب کرده است، اظهار داشت: البته نهی از تعیین وقت، شامل نشانه‌های حتمی ظهور نمی‌شود، به گونه‌ای که امام(ع) در روایتی به ساعت ظهور اشاره کرده است.
به گزارش فارس، آیت‌الله نجم‌الدین طبسی استاد خارج مهدویت حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بیش از 150 حدیث مهدوی از امام باقر(ع) بیان شده است، ابراز داشت: تنها در یک حدیث امام محمدباقر(ع) از جوانب مختلف به تبیین مسئله مهدویت می‌پردازد، از جمله در ارتباط با علایم ظهور مانند ندای آسمانی،‌ خروج سفیانی، مکان ظهور، قتل نفس زکیه، خسف بیداء (بیابانی در نزدکی مدینه)، خروج یمانی و علایم دیگر ظهور از وجود امام باقر(ع) برای ما روشن شده است.

وی با اشاره به پاسخ امام باقر(ع) به فضیل درباره زمان ظهور که فرمود: «آن‌ها که وقت تعیین می‌کنند، دروغ می‌گویند»، افزود: البته نهی از تعیین وقت، شامل نشانه‌های حتمی ظهور نمی‌شود؛ چرا که امام باقر(ع) در ذیل یک روایتی می‌فرماید: «لَیْسَ بَیْنَ قِیامِ القائمِ وَقَتْلِ النَّفْسِ الزَّکیَّةِ اَکْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشَرَ لَیْلَة»، بین ظهور مهدی(عج) و کشته شدن نفس زکیه، بیش از 15 شب فاصله نیست».

آیت‌الله طبسی با بیان اینکه امام باقر(ع) به ساعت ظهور در روایت اشاره کرده است، خاطرنشان کرد: باقر آل‌محمد(ص) می‌فرماید: «یظْهَرُ الْمَهْدِی بِمَکةَ عِنْدَ الْعِشاءِ مَعَهُ رایةُ رَسُولِ اللهِ(ص) وَقَمِیصُهُ وَسَیفُهُ وَعَلاماتٌ وَنُورٌ وَبیانٌ»، مهدی(عج) هنگام نماز عشا در مکه در حالی که پرچم رسول الله بر دست و پیراهن او را در بدن و شمشیر وی را با خود دارد، ظهور می‌کند و با او نشانه‌ها و نورانیت و بیان ویژه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه امام باقر(ع) به محتوای سخنان امام مهدی(عج)، جمع شدن 313 یار در مکه بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی، نخستین حکومتی که از بین می‌برد و برخی از فتوحات حضرت حجت(عج) پرداخته کرده است، ادامه داد: «وَیَجِى‏ءُ وَاللّهِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فیهِمْ خَمْسُونَ امْرَأَةً یَجْتَمِعُونَ بِمَکَّةَ عَلى غَیْرِ میعادٍ»، به خدا سوگند! 313 نفر یاران مهدى(عج) مى‏‌آیند که 50 نفر از آنان زن هستند و بدون هیچ‏گونه وعده قبلى در شهر مکه گرد هم جمع مى‏‌شوند»، همچنین امام(ع) فرمود: چون امام مهدی(عج) قیام کند، به مسجد‌الحرام می‌رود و پشت به کعبه می‌ایستد و 313 مرد نزد او حاضر می‌شوند و نخستین سخنی که به زبان جاری می‌کند، این آیه است: «بَقِیَّةُ اللّهِ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»، نیز بر پایه روایات دیگر، حضرت در مسجد الحرام ضمن اعلام ظهور، خود را به جهانیان معرفی و همگان را به پیروی از خود و پذیرش دین الهی دعوت می‌کند.

نویسنده کتاب «معجم احادیث امام مهدی(عج)» همچنین با اشاره به نقش ایرانیان در زمان ظهور با توجه به روایت امام باقر(ع)، بیان داشت: حضرت محمدباقر(ع) در روایتی ضمن اشاره به پرچم‌هایی که از طرف ایران برای کمک امام زمان(عج) به سوی کوفه حرکت می‌کنند، فرمود: «تَنْزِلُ الرّایاتُ السُّودُ الَّتی تَخْرُجُ مِنْ خُراسان اِلیَ الْکُوفَةِ، فَاِذا ظَهَرَ الْمَهدیُّ بَعَثَ اِلَیه بِالْبَیْعَةِ»، پرچم های سیاهی از ناحیه خراسان بیرون می‌‏آید و به جانب کوفه به حرکت در می‏آید. پس چون مهدی ظاهر شود، اینان وی را دعوت به بیعت می‏‌کنند.طبقه بندی: حضرت مهدی از دیدگاه شیعه،  علائم حتمیه ظهور،  علائم غیرحتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
در میان علامت‌های قیام امام مهدی(عج) ندای آسمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و این موضوع در آخرین توقیع ایشان نیز بیان شده است. 9 حدیث بر انتشار «ندا» در ماه مبارک رمضان دلالت می‌کنند.

 

 

ندای آسمانی در نزدیکی ظهور، صدایی است که از آسمان شنیده می‌شود و در آن به معرفی حضرت مهدی(عج) و بیان نام، نسب و حقانیت ایشان و پیروانش می‌پردازد.

این صدا توسط همگان شنیده می‌شود و می‌توان آن را معجزه‌ای دانست که بدون هیچ وسیله ارتباطی، همگان حتی افرادی که در خواب هستند، آن را می‌شنوند، ندای آسمانی با الفاظ «ندا»، «صیحه»، «صوت»، «اعلان»، «فزعه» و «هدّه» در احادیث شیعه و عامه آمده است.

به همین منظور بر آن شدیم به بررسی و تحلیل بیشتر درباره ندای آسمانی بپردازیم که بخش نخست آن از کتاب «ندای آسمانی» تألیف سیدحسین زمانی در ادامه می‌آید:

*ویژگی‌های ندای آسمانی

-منادی «ندا دهنده»

پنج حدیث، ندا دهنده را جبرئیل امین معرفی می‌کنند که با عبارت‌های «هی صیحة جبرئیل(ع)» ، «هو صوت جبرئیل(ع)»، «صوت جبرئیل(ع) من السماء» و «ینادی به جبرئیل» مطرح شده است، هر پنج روایت از جهت سند ضعیف هستند، ولی به دلیل تظافر آن‌ها و نداشتن مخالفی می‌توان پذیرفت که ندای آسمانی به وسیله جبرئیل امین سر داده می‌شود.

-مکان ندای آسمانی

اغلب روایات مربوط به ندا به آسمانی بودن آن با عبارت‌های مختلف اشاره دارند، برای نمونه «ینادی مناد من السماء»، «النداء من السماء»، «ینادی باسمه من السماء»، «الصیحة من السماء»، «الصوت من السماء»، «المنادی من السماء»، «صوت جبرئیل من السماء» و ... بر این مطلب دلالت می‌کنند.

در یک روایت، عبارت متفاوتی آمده است، ابوبصیر از امام جعفر صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «... و لایخرج القائم حتی ینادی باسمه من جوف السماء ...»، و قائم(عج) خارج نمی‌شود مگر اینکه به نام او از وسط آسمان ندا می‌دهد، در این حدیث، کلمه «جوف» به آسمان اضافه شده است که اشاره به وسط آسمان بودن و نیز مکان ندای آسمانی است.

*دو برداشت از آسمانی بودن ندای آسمانی

1- مراد از آسمانی بودن ندا، یعنی از روی زمین نیست، بلکه از آسمان است.

2- مراد از آسمانی بودن ندا، یعنی این ندا از طرف خداوند است، این صوت توسط جبرئیل امین و از طرف پروردگار متعال است و به سبب الهی بودن، آسمانی شمرده می‌شود و در مقابل هر امری که از طرف خداوند نباشد و در مسیر باطل قرار گیرد، زمینی شمرده می‌شود؛ گرچه از آسمان اعلان شود.

برای مثال، در بیشتر احادیث مکان ندای ابلیس (که در مقابل ندای آسمانی، ندا می‌دهد)، زمین معرفی شده است، ولی در دو حدیث - که یکی از آن‌ها از جهت سند معتبر است- مکان آن را این گونه از آسمان معرفی می‌کند:

روایت عبدالله بن سنان از امام جعفر صادق(ع): «... فاذا کان من الغد صعد ابلیس فی الهواء حتی یتواری عن اهل الارض ثم ینادی ...»؛ فردای آن روز (روز اعلان ندای آسمانی)، ابلیس در هوا بالا می‌رود؛ به صورتی که از اهل زمین پنهان می‌شود، سپس ندا می‌دهد.

در این حدیث مکان ندای ابلیس، آسمان معرفی می‌شود، ولی بیشتر روایات، مکان آن را زمین معرفی می‌کنند، این تناقض ظاهری را می‌توان با برداشت دوم توجیه کرد؛ گرچه منافاتی ندارد که ندای جبرئیل امین(ع) هم از وسط آسمان باشد و هم از آنجا که الهی است، آسمانی محسوب شود.

*زمان ندای آسمانی

یکی از مباحث مهم در مورد ندای آسمانی، زمان آن است، این بحث از چند جهت قابل طرح است:

1- زمان مطرح شده در احادیث برای ندای آسمانی: در روایات، «ماه»، «روز» و «چه زمانی از شب یا روز» ندای آسمانی مشخص شده است.

2- حوادث قبل از ندای آسمانی

3- حوادث بعد از ندای آسمانی

*ندای آسمانی در چه ماهی واقع می‌شود؟

9 حدیث بر رخ دادن «ندا» در ماه مبارک رمضان دلالت می‌کنند، این احادیث با عبارت‌های «صیحة فی شهر رمضان»، «الصیحة لا تکون الا فی شهر رمضان»، «یکون الصوت فی شهر رمضان»، «قلت رمضان؟ قال: شهر الله تعالی وفیه ینادی باسم صاحبکم واسم ابیه»، «صیحة من السماء فی شهر رمضان»، «حتی ینادی باسمه من جوف السماء فی لیلة ثلاث و عشرین فی شهر رمضان»، «ینادی اسمه لیلة ثلاث و عشرین»، «الصیحة التی فی شهر رمضان»، «ینادی باسم القائم(عج) فی لیلة ثلاثه و عشرین من شهر رمضان» و «ان القائم ینادی باسمه لیلة ثلاثه و عشرین من شهر رمضان» آمده است.

در یکی از این روایات، کلمه «رمضان» نیامده است؛ ولی با قرینه «لیلة ثلاث و عشرین» فهمیده می‌شود که مراد از آن، ماه مبارک رمضان است، از این میان این 9 حدیث، سه حدیث، از جهت سند معتبر هستند.

*ندای آسمانی در چه روزی رخ می‌دهد؟

در میان احادیث ندای آسمانی، شش روایت، زمان ندا را شب بیست و سوم می‌دانند، این روایات با عبارت‌های «لیلة ثلاث و عشرین»، «لیلة الجمعه لثلاث و عشرین» و «لیلة ثلاثه و عشرین» بر این مطالب دلالت می‌کنند.

همچنین سه حدیث بر شب جمعه بودن این ندا دلالت دارند که با عبارت «لیلة جمعه» و «لیلة الجمعة» بر این مطلب دلالت می‌کنند، در میان احادیث دلالت کننده بر شب بیست و سوم، دو حدیث با سند معتبر و در میان روایات دلالت کننده بر شب جمعه، یک حدیث معتبر وجود دارد.

منبع:وعده صادق
طبقه بندی: علائم حتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:8)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

صفحات جانبی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
مهمترین برنامه جهت تعجیل در ظهورچیست؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات