آخرالزمان ومهدی منتظر
وبلاگ بشارت منجی
حدیث موضوعی 

 

تمام منابع حدیثى اتفاق نظر دارند كه اهالى شرق ( ایرانیان ) انقلاب مى كنند كه آن انقلاب ، راه را براى ظهور مهدى(علیه السلام) هموار مى كند . اینان « اصحاب رایات السود ; لشكرى با پرچم هاى سیاه » معرفى شده اند كه پیشاهنگان دولت مهدى و سرسپردگان حكومت اویند .

 منابع ما دو گروه دیگر از پیشگامان دولت مهدى را نام مى برد كه یكى یمنى ها و دیگرى انقلابیونى هستند كه بر ضد یهود فعالیت مى كنند ، كه پیش از ظهور امام به پا مى خیزند . در تفسیر این آیه « بعثنا علیكم عباداً لنا أولى بأس شدید » ( اسراء/5 ) . گفته شده است كه اینها گروهى هستند كه خدا آنها را پیش از خروج قائم برمى انگیزاند ، و هر جا كه دشمن آل محمد(صلى الله علیه وآله) را بیابند مى كشند . ( كافى 8/206 ) .

در تفسیر عیاشى  به نقل از صالح بن سهل آمده است كه ابوعبدالله(علیه السلام) در تفسیر آیه : « وقضینا إلى بنى اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الأرض مرتین » (اسراء/آیه 4) فرمود : مقصود از دو بار فساد، كشتن على(علیه السلام) و ضربه زدن به حسن(علیه السلام) است . « ولتعلن علوّاً كبیراً » ( اسراء/4 ) سركشى بزرگ یعنى قتل حسین(علیه السلام) و « فإذا جاء وَعْد أولاهما » ( اسراء/5 ) یعنى وقتى خونخواهان و یاوران حسین(علیه السلام) بیایند . « بعثنا علیكم عباداً لنا أولى بأس شدید فجاسوا خلال الدیار» (اسراء/5) یعنى قومى را خدا پیش از خروج قائم برمى انگیزاند كه هرجا دشمن آل محمد(صلى الله علیه وآله) را بیابند ، مى سوزانند ! «وكان وعداً مفعولا» ( اسراء/5 ) یعنى این تهدید پیش از قیام قائم است و تحقق مى پذیرد « ثم رددناه لكم الكرة علیهم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم أكثر نفیراً » ( اسرا/6 ) یعنى با خروج امام حسین هنگام رجعت، همراه هفتاد مرد از یارانش، كه همراه امام كشته شدند ]دوباره شما را بر دشمنان چیره مى كنیم[. جهادگران كلاهخود طلایى بر سر دارند وهر كلاهخود دو رو دارد . به مردم خبر مى رسد كه امام حسین(علیه السلام) همراه یارانش خروج كرده است ، مبادا مؤمنان در این باره شك كنند ; بدانند كه او دجال و شیطان نیست ، بلكه امامى است كه در آن وقت پیش روى مردم ظاهر مى شود . وقتى مؤمنان مطمئن شدند كه ایشان امام حسین(علیه السلام)است ، دیگر در این باره شك نخواهند كرد . حجت قائم براى مردم ، از امام حسین(علیه السلام)پیام مى آورد و مؤمنان آن را خواهند پذیرفت . وقتى امام حجت از دنیا برود ، حسین(علیه السلام)او را غسل و كفن و حنوط مى كند و در قبر مى نهد ، چون امام را جز امام دفن نمى كند .

ابراهیم در حدیثش مى افزاید: سپس امام حسین(علیه السلام) مردم حكمرانى مى كند ، آن قدر زیاد كه ابروهایش چشمانش را بپوشاند !


ابان بن تغلب از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده است : وقتى پرچم حق ظاهر شود ، اهل شرق و غرب آن را لعن و نفرین مى كنند ! مى دانى چرا ؟ عرض كردم : نه ، فرمود : به سبب برخورد نادرستى كه مردم از اهل بیت امام پیش از خروج ایشان مى بینند .

نعمانى از ابان بن تغلب و دراز منصور بن حازم ، روایت را نقل كرده و در آن آمده است: از ایشان پرسیدم : چرا پرچم حق را لعن مى كنند ؟ فرمود : به خاطر رفتارى كه از بنى هاشم مى بینند . ( به نقل از آن بحار 52/363 ) كه دلالت دارد اهل بیت امام ، یعنى بنى هاشم و پیروانش ، پیش از امام قیام مى كنند . صاحب كتاب یوم الخلاص ، حدیثى را نقل مى كند كه مى گوید : « یأتى ولله سیف مخترط ; در حالى امام مى آید كه خدا شمشیرى بلند همچون عمود دارد » كه پنج منبع براى آن بیان كرده است اما حدیثى در آنها نیافتیم ، بلكه موجود « ومعه سیف مخترط ; همراهش شمشیر بلند است » مى باشد كه در كتاب وى موارد مشابه دارد .

بنابراین احادیث «تمهید» ( پیشگامان مهدى ) سه گروهند : احادیث لشكرى با پرچم هاى سیاه ( رایات سود ) كه نزد شیعه و سنى مورد اجماع است ; احادیث دولت یمانى كه فقط در منابع ما ( شیعه ) آمده است ; احادیثى كه بیانگر ظهور پیشگامان پیش از ظهور امام است ، بى آنكه آنان را مشخص كند ، كه همخوان با كسانى است كه با یهود مى جنگند ، چون در تفسیر این آیه آمده اند : «بعثنا علیكم عباداً لنا » ( اسراء/5 ) .

احادیث شریف ، زمان قیام دولت یمنى ها را مشخص كرده و آن را در سال ظهور مهدى(علیه السلام) همزمان با خروج سفیانى ، دشمن مهدى در سرزمین هاى شام ، مى داند .

اما زمان برپایى دولت ایرانیان ، پیش از این بوده است اینها نخستین گروه پیشرو هستند اما قیام شان براى یارى امام ، در سال ظهور خواهد بود . ترجیحاً باید گفت : آغاز حركت و فعالیت شان به دست مردى از قم است .

امام كاظم(علیه السلام) فرمود : مردى از قم ، مردم را به حق فرا مى خواند . پیرامونش گروهى گرد مى آیند كه دل هایشان مانند پاره هاى آهن است . توفان هاى وزنده ، آنان را نمى لرزاند و از جنگ خسته نشده و نمى هراسند . به خدا توكل كرده و عاقبت از آنِ پارسایان است ( بحار 57/215 ) .

روایت نمى گوید كه مردى كه به او بشارت داده شده ، چه زمان مى آید و مناسبت فرمایش امام چه بوده است ، روایت مُرسَل است اما قوّت روایت ، آن است كه از كتاب تاریخ قم ، نوشته اشعرى در سال 378 هجرى است .

از حدیث صحیح امام باقر(علیه السلام) درباره انقلاب اهل مشرق فهمیده مى شود كه قیام ایرانیان پنج مرحله دارد ، كه آخرین آن ، قیام براى یارى امام(علیه السلام) در سال ظهور است . احادیث سنى و شیعه ، ظهور دو شخصیت را بیان مى دارد : یكى سید خراسانى ، و دیگرى رهبر نیروهاى امام ( شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب ) .

منابع ما فاصله بین ظهور این دو و ظهور امام(علیه السلام) را مشخص نمى كند ، اما منابع سنى مى گوید كه آن دو ، شش سال پیش از ظهور امام مى آیند.

در فتن ابن حماد  به نقل از محمد بن حنفیه(رحمه الله) آمده است :

پرچم هاى سیاه سپاه بنى عباس نمودار مى شود ، سپس پرچم هاى سیاه دیگرى از خراسان پدیدار مى گردد كه افرادش كلاه سیاه بر سر دارند و لباس شان سفید است . پیشاپیش اینها مردى است كه بدو شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب مى گویند و از بنى تمیم است . یاران سفیانى را شكست مى دهند تا در بیت المقدس پیاده شوند و زمینه حكومت مهدى را هموار كنند . سیصد نفر از شام به او یارى مى رسانند . بین خروج وى تا وقتى كه كار را به مهدى واگذارد ، 72 ماه فاصله هست .

در  با همان سند ، این نص آمده است : بین خروج پرچم هاى سیاه از خراسان و شعیب بن صالح تا خروج مهدى و واگذارى كار به امام 72 ماه فاصله هست .

در  از محمد بن حنفیه ابو القاسم آمده است : بین خروج پرچم هاى سیاه از خراسان و شعیب بن صالح با خروج مهدى و این كه كار در دست مهدى قرار گیرد ، ماه فاصله هست .

در به گونه روایت نخست ابن حماد به اختصار و در مسند الجامع  به نقل از ابو هریره آمده است كه رسول خدا فرمود : سپاهى از خراسان با پرچم هاى سیاه مى آید كه چیزى جلودار آنها نیست ، تا پرچم ها در «الیاء» (= قدس) برافراشته شوند .

الغیبه نعمانى  از ابن ابى نصر آورده است كه ابوالحسن الرضا(علیه السلام) فرمود : پیش از ظهور ، سفیانى و یمانى و مروانى و شعیب بن صالح مى آیند ، پس چگونه از این و آن نام مى برند ؟!

روایات صحیح منابع ما دلالت دارند كه جنبش سید خراسانى و شعیب ( كه پرچم را به امام(علیه السلام) تسلیم مى كنند ) همزمان با ظهور یمانى و سفیانى است . مانند روایت در نعمانى  از ابو بصیر از ابو جعفر(علیه السلام) است كه در حدیثى طولانى ، تعدادى از رخدادها و نشانه هاى آن بیان شده و فرموده است : خروج سفیانى و یمانى و خراسانى در یك سال ، یك ماه و یك روز است . ترتیب آن مانند دانه هاى تسبیح است در پى همدیگرند ، سپس گرفتارى ها از هر سو خواهد آمد. واى بر كسانى كه با اینها مخالفت كنند ! میان پرچم ها پرچمى هدایت كننده تر از پرچم یمانى نیست . پرچم هدایت است ; چون به صاحب الامر و امامتان مى خواند .

ادامه دارد ...

وعده صادق
طبقه بندی: ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 تیر 1392
از روایات فهمیده می‌شود که تعدادی از سپاهیان حضرت مهدی(عج) ایرانی هستند و از آنان با تعبیرهای طرفداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرق زمین، اهل خراسان، گنج‌های طالقان، یاران درفش‌های سیاه، قمی‌ها، سرخ‌رویان، اهل فارس و غیره یاد شده است.

 

 

معارف عمیق مهدویت ضامن سلامت و سعادت جامعه و فرد فرد انسان‌هاست، اعتقاد به بشارت‌های پیامبران گذشته و ائمه دین(ع) افراد با انگیزه و پرتوانی را در جامعه می‌تواند پرورش دهد، باور به حضور امامی ناظر بر اعمال، از جنبه فردی موجب پاک نگاه داشتن روح و پیراستن اعمال از زشتی‌هاست و از جنبه اجتماعی باعث هم‌دلی مؤمنان و ایستادگی در برابر ظالمان می‌شود، کارکرد وسیع و عمیق آموزه‌های مهدوی، جذابیت خاص موضوع را نشان می‌دهد، به همین دلیل، قشرهای مختلف جامعه پرسش‌های بسیاری در این موضوع دارند که لزوم پاسخگویی صحیح به آن‌ها از راهی مطمئن بر کسی پوشیده نیست.

 

پژوهشکده مهدویت در کتاب «مهدویت، پرسش‌ها و پاسخ‌ها» به برخی از شبهات این گونه پاسخ می‌دهد:

 

*زمینه‌سازی ظهور/ شهری که پایگاه یاران امام زمان(عج) است

کشور ایران تا قبل از ظهور، چگونه باید باشد؟

ج:برای آن‌که از وضع کشور در هنگام ظهور آگاه باشیم، باید شرایط ظهور امام زمان(عج) را بدانیم. برای ظهور امام زمان(عج) دو شرط اساسی لازم است:

1ـ پذیرش عمومی: یعنی مردم باید به حدی از دانایی برسند که هر چه امام زمان(عج) دستور داد، بدانند آن دستور کاملاً درست است و باید مو به ‌مو آن را اجرا کنند؛ نباید از مسئولیت شانه خالی کنند و اجرای عدالت را فقط در مورد دیگران دوست داشته باشند و وقتی اجرای عدالت به ضرر خود آنان شد، از آن فرار کنند و تن به عدالت ندهند؛ باید به حدی برسند که بفهمند دین، معنویت و ارزش‌های انسانی است که انسان را به سعادت می‌رساند، نه پیشرفت علم و صنعت و تنها امام است که نیازهای واقعی انسان را می‌داند و می‌تواند مردم را خوشبخت کند؛ فقط منتظر او باشند و از قدرت‌های مادی چشم بپوشند.

2ـ یاران فداکار: علاوه بر قبول مردم که شرط پیروزی و به ثمر رسیدن یک قیام است، یاران فداکار و سخت‌کوش نیز باید در انجام برنامه‌های امام، شبانه‌روز تلاش کنند و از هیچ اقدامی برای پیشرفت دستورهای امام کوتاهی نکنند، در خدمت به اسلام و مردم سر از پا نشناسند و کار کردن برای دیگران را با تمام جان و دل قبول کنند و به فکر مقام و رفاه خود نباشند.

در روایات به وجود یاران ایرانی توجه زیادی شده و ‌آمده است که بسیاری از شهرهای ایران محل یاران امام است که در زمان ظهور به یاری امام خواهند پرداخت، مخصوصاً در روایات، شهر مقدس قم، پایگاه یاران امام زمان(عج) معرفی شده است.

با توجه به این دو شرط باید گفت، کشور ما برای ظهور امام زمان(عج) باید به گونه‌ای باشد که همه مردم یا اکثر آنها واقعاً منتظر امام زمان(عج) باشند؛ انتظار واقعی، تنها با گفتار و دعا ایجاد نمی‌شود؛ منتظر واقعی را از عمل او می‌توان شناخت که البته دعا نیز جزئی از عمل است، منتظر واقعی اولًا سعی می‌کند به امام زمان(عج) معرفت پیدا کند و ثانیاً در طریق طاعت و بندگی خدا قرار گیرد.

تحقق این امر به موارد زیر است: بداند او چگونه امامی است و چه انتظاری دارد، برای این کار کتاب بخواند، در مجالس سخنرانی و غیره شرکت کند، سعی کند برای سلامتی امام همیشه دعا کند، برای او صدقه بدهد و اعمال مستحبی انجام دهد، پای بند مسائل دینی و واجبات و محرمات باشد، آنها را به دقت بیاموزد و عمل کند، واقعاً عدالت خواه باشد و راضی نباشد حق کسی ضایع شود، هر چند به ضرر خود او باشد. مطیع نایب امام زمان (ولی‌فقیه) باشد و در زمان غیبت امام، دستورهای او را مانند دستورهای خود امام بداند، از گناه، زشتی و ظلم کاملاً بپرهیزد و در کمک‌ به مردم و جلب رضایت آنان بکوشد و وظایف دینی و اخلاقی خود را به طور کامل عمل کند.

هر قدر تعداد چنین افرادی در ایران و جهان زیاد شود، می‌توان گفت به ظهور نزدیک‌تر می‌شویم و زمینه آمدن امام زمان فراهم‌تر می‌شود، البته باید توجه داشت که در کنار کوشش‌های افراد صالح، عده‌ای افراد فاسد نیز گناه و تباهی را به حد اعلای آن می‌رسانند و سعی می‌کنند در جامعه هر چه بیشتر گناه و بی‌عدالتی را ترویج دهند؛ اما با تلاش منتظران، وجود چنین افرادی مانع ظهور نمی‌شود؛ اینها گرد و غباری هستند که با آمدن باران رحمت الهی از صحنه اجتماع زدوده می‌شوند، به شرط اینکه منتظران واقعی با امر به معروف و نهی از منکر بستر را برای ظهور حضرت فراهم آورند تا با اصلاح امور و اصلاح افراد جامعه شرایط ظهور تحقق یابد.

*مردی از قم

روایتی که می‌فرماید: مردی از قم مردم را به سوی خدا دعوت می‌کند، نسبت به چه کسی است؟

ج:در روایتی امام موسی‌بن جعفر(ع) می‌فرماید: شخصی از اهل قم مردم را به حق می‌خواند و در اطراف او کسانی جمع می‌شوند که چونان قطعه‌‌های آهن مقاوم‌اند، از جنگ خسته نمی‌شوند و نمی‌ترسند و هیچ باد سرکش تندی آنها را تکان نمی‌دهد و به خدا توکل می‌کنند و عاقبت از آن متقین است.

با توجه داشت که تعیین فرد خاصی برای این روایت، احتیاج به دلایل محکمی دارد و به سادگی نمی‌توان روایات را بر افراد و مصادیق خاص تطبیق کرد، اما به هر حال ممکن است انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) مورد روایت باشد، البته برخی، مصداق این روایت را امام خمینی(ره) می‌دانند و در این باره مطالبی نقل کرده‌اند.

*دوره ظهور

حضور ایرانیان در دوره ظهور چگونه است؟

ج: از روایات فهمیده می‌شود که تعدادی از سپاهیان حضرت مهدی(عج) ایرانی هستند و از آنان با تعبیرهای طرفداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرق زمین، اهل خراسان، گنج‌های طالقان، یاران درفش‌های سیاه، قمی‌ها، سرخ‌رویان، اهل فارس و غیره یاد شده است.

امام باقر(ع) در این باره می‌فرماید: «نیروهایی با پرچم‌های سیاه که از خراسان قیام کرده‌اند در کوفه فرود می‌آیند و هنگامی که حضرت مهدی در شهر مکه ظهور می‌کند با آن حضرت بیعت می‌کنند» و نیز فرمودند: «یاران حضرت قائم(عج) 313 نفرند و از فرزندان عجم‌اند».

 

منبع: فارس
طبقه بندی: ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین

 

 

مسئول بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان تهران با بیان اینکه طبق روایات ایرانیان قوم برگزیده‌ جهت زمینه‌سازی ظهور هستند، گفت: امیدواریم آن گروهی که از مشرق قیام می‌کند و زمینه‌های ظهور را فراهم می‌کند، مردم ایران همین دوران باشند.

خبرگزاری فارس: جایگاه ایرانیان در دوران ظهور از منظر روایات اسلامی

 

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، هشتمین روز از دهه مهدویت به نام «مهدویت و انقلاب اسلامی» نامگذاری شده است، به همین منظور با حجت‌الاسلام مرتضی عباسیان، مسئول بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان تهران گفت‌وگو کردیم.

وی با اشاره به پیش‌بینی رسول اکرم(ص) درباره خروج مردمانی از مشرق زمین قبل از دوران ظهور حضرت حجت(عج) افزود: پیامبر اعظم(ص) می‌فرماید: «یخرُجُ ناسٌ مِنَ المَشرِقِ فَیوَطِّئونَ لِلمَهدی سُلطانَه» مردمی از شرق قیام می‌کنند و زمینه را برای حرکت جهانی مهدی فراهم می‌سازند، امیدواریم آن گروهی که از مشرق قیام می‌کند و زمینه‌های ظهور را فراهم می‌کند، مردم همین زمان و انقلاب اسلامی ایران باشد.

حجت‌الاسلام عباسیان با اشاره به یکی دیگر از روایت موجود که گواهی بر زمینه‌ سازی انقلاب امام‌خمینی(ره) برای ظهور امام زمان(عج) دارد، بیان داشت: امام باقر(ع) می‌‌فرماید: گویا می‌بینم مردمی در شرق قیام کرده، حق را طلب می‌کنند، ولی به آنان نمی‌دهند، دوباره حق را می‌طلبند، به آنان داده نمی‌شود، وقتی اوضاع را چنین دیدند شمشیرهای خود را بر شانه‌ها می‌گذارند، پس آن گاه حاضر می‌شوند که حق آنان را بدهند، اما آنان دیگر قبول نمی‌کنند تا اینکه قیام می‌کنند و آن را جز به صاحب شما تحویل نمی‌دهند، کشته‌های آن‌ها شهید به شمار می‌روند، آگاه باشید! اگر من آن زمان را درک کنم، خود را برای صاحب این امر نگاه می‌دارم.

وی درباره نقش شهر قم در زمینه‌سازی ظهور امام عصر(عج) ادامه داد: امام صادق(ع) می‌فرماید: به زودی کوفه از مؤمنان خالی می‌شود و علم از آن می‌گریزد و پنهان می‌شود، آن گونه که مار در سوراخش پنهان می‌شود، سپس علم در شهری به نام قم ظاهر می‌شود و شهر قم کانون علم و فضل می‌شود و چنان دنیا را به حقایق آشنا می‌سازد که در روی زمین مستضعفی در دین باقی نماند، حتی زنان در پرده و چنین زمانی نزدیک ظهور قائم آل محمد(ص) است، سپس خداوند قم و اهل آن را قائم مقام حجت خدا قرار می‌دهد که اگر چنین نشود زمین اهل خودش را فرو می‌برد و حجتی باقی نمی‌ماند، آن گاه علم از قم به تمام دنیا می‌رسد و مشرق و مغرب عالم را فرا می‌گیرد و حجت خدا بر خلق تمام می‌شود، زیرا در تمام روی کره زمین کسی باقی نمی‌ماند که دین و علم به او ابلاغ نشده باشد، آن گاه امام زمان(عج) ظاهر می‌شود.

مسئول بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان تهران در خصوص روایات رسیده درباره ایرانیان، اظهار داشت: در روایات از ایرانیان عبارات متعددی نظیر طرفداران سلمان فارسی، اهل مشرق زمین، اهل خراسان، فارسیان، اهل قم و ... یاد شده است، با این وجود هنگامی که از امام صادق(ع) درباره تفسیر آیه «بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأسٍ شدید» پرسیده می‌شود، امام(ع) 3 مرتبه فرمودند: به خدا سوگند آنان اهل قم هستند، به خدا سوگند آنان اهل قم هستند، به خدا قسم آنان اهل قم هستند.

وی افزود: بنابراین روایات بسیاری تصریح دارند ایرانیان قوم برگزیده‌ای هستند که زمینه ساز ظهور و یاری بخش منجی عالم بشریت خواهند بود، زمانی که حضرت حجت(عج) قیام کنند، یاران ایشان در میان سپاه سید خراسانی که ایرانی هستند، در مرز عراق و ایران با حضرت(عج) بیعت می‌کنند و وارد عراق می‌شوند.

حجت‌الاسلام عباسیان با بیان اینکه برخی از روایات به قیام مردی از قم اشاره کرده است، ابراز داشت: امام موسی کاظم(ع) فرمود: مردی از قم، مردم را به حق دعوت کند، افرادی پیرامون او گرد آیند که قلب‌هایشان همچون پاره‌های آهن استوار است، بادهای تند حوادث، آن‌ها را نلغزاند، از جنگ خسته نشده و نترسند، اعتمادشان بر خدا است و سرانجام کار از آن پرهیزکاران است.

وی با بیان اینکه روایات، زمان قیام او را مشخص نکرده، اما در تاریخ قم و ایران وجود چنین شخصیتی با چنان یارانی قبل از امام خمینی(ره) و طرفدارانش سابقه نداشته است، ادامه داد: واقعیت است که امام خمینی(ره) با هدایت و رهبری بزرگ‌ترین انقلاب مردمی در واقع، آغازگر کوشش در راستای زمینه‌سازی ظهور امام زمان(عج) بوده‌اند.

مسئول بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) استان تهران خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) فرمود:«إن شاء الله اسلام را آن طور که هست، در این مملکت پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسلام را در ممالک خودشان پیاده کنند و دنیا، دنیای اسلام باشد و زور و ظلم و جور از دنیا برطرف شود و این مقدمه برای ظهور ولی عصر ارواحنا فداه باشد»،‌ بنابراین با توجه به جهان بودن امر ظهور، باید زیبایی‌های انقلاب اسلامی را که منبعث از فرهنگ مهدویت است را به اقصی نقاط دنیا صادر کنیم تا بتوانیم زمینه‌های ظهور حضرت حجت(عج) را فراهم کنیم.

وی با استناد به بیانات رهبر کبیر انقلاب درباره ارتباط بنیادین انقلاب اسلامی ایران و انقلاب جهانی امام مهدی(عج)، افزود: امام خمینی(ره) فرمود: «انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌داری حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد»، امید است این بیداری اسلامی مطلع تحقق این آرمان الهی و جهانی باشد.
طبقه بندی: ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 شهریور 1391
از روایات فهمیده می‌شود که تعدادی از سپاهیان حضرت مهدی(عج) ایرانی هستند و از آنان با تعبیرهای طرفداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرق زمین، اهل خراسان، گنج‌های طالقان، یاران درفش‌های سیاه، قمی‌ها، سرخ‌رویان، اهل فارس و غیره یاد شده است.

 

 

معارف عمیق مهدویت ضامن سلامت و سعادت جامعه و فرد فرد انسان‌هاست، اعتقاد به بشارت‌های پیامبران گذشته و ائمه دین(ع) افراد با انگیزه و پرتوانی را در جامعه می‌تواند پرورش دهد، باور به حضور امامی ناظر بر اعمال، از جنبه فردی موجب پاک نگاه داشتن روح و پیراستن اعمال از زشتی‌هاست و از جنبه اجتماعی باعث هم‌دلی مؤمنان و ایستادگی در برابر ظالمان می‌شود، کارکرد وسیع و عمیق آموزه‌های مهدوی، جذابیت خاص موضوع را نشان می‌دهد، به همین دلیل، قشرهای مختلف جامعه پرسش‌های بسیاری در این موضوع دارند که لزوم پاسخگویی صحیح به آن‌ها از راهی مطمئن بر کسی پوشیده نیست.

 

پژوهشکده مهدویت در کتاب «مهدویت، پرسش‌ها و پاسخ‌ها» به برخی از شبهات این گونه پاسخ می‌دهد:

 

*زمینه‌سازی ظهور/ شهری که پایگاه یاران امام زمان(عج) است

کشور ایران تا قبل از ظهور، چگونه باید باشد؟

ج:برای آن‌که از وضع کشور در هنگام ظهور آگاه باشیم، باید شرایط ظهور امام زمان(عج) را بدانیم. برای ظهور امام زمان(عج) دو شرط اساسی لازم است:

1ـ پذیرش عمومی: یعنی مردم باید به حدی از دانایی برسند که هر چه امام زمان(عج) دستور داد، بدانند آن دستور کاملاً درست است و باید مو به ‌مو آن را اجرا کنند؛ نباید از مسئولیت شانه خالی کنند و اجرای عدالت را فقط در مورد دیگران دوست داشته باشند و وقتی اجرای عدالت به ضرر خود آنان شد، از آن فرار کنند و تن به عدالت ندهند؛ باید به حدی برسند که بفهمند دین، معنویت و ارزش‌های انسانی است که انسان را به سعادت می‌رساند، نه پیشرفت علم و صنعت و تنها امام است که نیازهای واقعی انسان را می‌داند و می‌تواند مردم را خوشبخت کند؛ فقط منتظر او باشند و از قدرت‌های مادی چشم بپوشند.

2ـ یاران فداکار: علاوه بر قبول مردم که شرط پیروزی و به ثمر رسیدن یک قیام است، یاران فداکار و سخت‌کوش نیز باید در انجام برنامه‌های امام، شبانه‌روز تلاش کنند و از هیچ اقدامی برای پیشرفت دستورهای امام کوتاهی نکنند، در خدمت به اسلام و مردم سر از پا نشناسند و کار کردن برای دیگران را با تمام جان و دل قبول کنند و به فکر مقام و رفاه خود نباشند.

در روایات به وجود یاران ایرانی توجه زیادی شده و ‌آمده است که بسیاری از شهرهای ایران محل یاران امام است که در زمان ظهور به یاری امام خواهند پرداخت، مخصوصاً در روایات، شهر مقدس قم، پایگاه یاران امام زمان(عج) معرفی شده است.

با توجه به این دو شرط باید گفت، کشور ما برای ظهور امام زمان(عج) باید به گونه‌ای باشد که همه مردم یا اکثر آنها واقعاً منتظر امام زمان(عج) باشند؛ انتظار واقعی، تنها با گفتار و دعا ایجاد نمی‌شود؛ منتظر واقعی را از عمل او می‌توان شناخت که البته دعا نیز جزئی از عمل است، منتظر واقعی اولًا سعی می‌کند به امام زمان(عج) معرفت پیدا کند و ثانیاً در طریق طاعت و بندگی خدا قرار گیرد.

تحقق این امر به موارد زیر است: بداند او چگونه امامی است و چه انتظاری دارد، برای این کار کتاب بخواند، در مجالس سخنرانی و غیره شرکت کند، سعی کند برای سلامتی امام همیشه دعا کند، برای او صدقه بدهد و اعمال مستحبی انجام دهد، پای بند مسائل دینی و واجبات و محرمات باشد، آنها را به دقت بیاموزد و عمل کند، واقعاً عدالت خواه باشد و راضی نباشد حق کسی ضایع شود، هر چند به ضرر خود او باشد. مطیع نایب امام زمان (ولی‌فقیه) باشد و در زمان غیبت امام، دستورهای او را مانند دستورهای خود امام بداند، از گناه، زشتی و ظلم کاملاً بپرهیزد و در کمک‌ به مردم و جلب رضایت آنان بکوشد و وظایف دینی و اخلاقی خود را به طور کامل عمل کند.

هر قدر تعداد چنین افرادی در ایران و جهان زیاد شود، می‌توان گفت به ظهور نزدیک‌تر می‌شویم و زمینه آمدن امام زمان فراهم‌تر می‌شود، البته باید توجه داشت که در کنار کوشش‌های افراد صالح، عده‌ای افراد فاسد نیز گناه و تباهی را به حد اعلای آن می‌رسانند و سعی می‌کنند در جامعه هر چه بیشتر گناه و بی‌عدالتی را ترویج دهند؛ اما با تلاش منتظران، وجود چنین افرادی مانع ظهور نمی‌شود؛ اینها گرد و غباری هستند که با آمدن باران رحمت الهی از صحنه اجتماع زدوده می‌شوند، به شرط اینکه منتظران واقعی با امر به معروف و نهی از منکر بستر را برای ظهور حضرت فراهم آورند تا با اصلاح امور و اصلاح افراد جامعه شرایط ظهور تحقق یابد.

*مردی از قم

روایتی که می‌فرماید: مردی از قم مردم را به سوی خدا دعوت می‌کند، نسبت به چه کسی است؟

ج:در روایتی امام موسی‌بن جعفر(ع) می‌فرماید: شخصی از اهل قم مردم را به حق می‌خواند و در اطراف او کسانی جمع می‌شوند که چونان قطعه‌‌های آهن مقاوم‌اند، از جنگ خسته نمی‌شوند و نمی‌ترسند و هیچ باد سرکش تندی آنها را تکان نمی‌دهد و به خدا توکل می‌کنند و عاقبت از آن متقین است.

با توجه داشت که تعیین فرد خاصی برای این روایت، احتیاج به دلایل محکمی دارد و به سادگی نمی‌توان روایات را بر افراد و مصادیق خاص تطبیق کرد، اما به هر حال ممکن است انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره) مورد روایت باشد، البته برخی، مصداق این روایت را امام خمینی(ره) می‌دانند و در این باره مطالبی نقل کرده‌اند.

*دوره ظهور

حضور ایرانیان در دوره ظهور چگونه است؟

ج: از روایات فهمیده می‌شود که تعدادی از سپاهیان حضرت مهدی(عج) ایرانی هستند و از آنان با تعبیرهای طرفداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل مشرق زمین، اهل خراسان، گنج‌های طالقان، یاران درفش‌های سیاه، قمی‌ها، سرخ‌رویان، اهل فارس و غیره یاد شده است.

امام باقر(ع) در این باره می‌فرماید: «نیروهایی با پرچم‌های سیاه که از خراسان قیام کرده‌اند در کوفه فرود می‌آیند و هنگامی که حضرت مهدی در شهر مکه ظهور می‌کند با آن حضرت بیعت می‌کنند» و نیز فرمودند: «یاران حضرت قائم(عج) 313 نفرند و از فرزندان عجم‌اند».

 

منبع: فارس
طبقه بندی: شناخت امام زمان(عج)،  اصحاب ویاران امام زمان(عج)،  ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین

 

 

خبرگزاری فارس: یک نشریه معتبر آمریکایی می نویسد؛ آمریکا باید با هدف مقابله با ایران، در میدان سوریه قابلیت‌های نبرد نامتقارن و نیابتی خود را افزایش دهد.

خبرگزاری فارس: نبرد سوریه جبهه درگیری 
آینده ایران و متحدان آمریکا در خلیج فارس است

به گزارش فارس، هفته نامه آمریکایی "فارن پالسی" در مقاله‌ای به قلم "رابرت هادیک" در زمینه "جنگ نیابتی آینده" می نویسد؛ "سناتور جان مک کین" ، "لیندسی گراهام" و "جوزف لیبرمن" در یادداشت‌های روزانه منتشره در روزنامه "واشنگتن تایمز"، تاکید کرده‌اند که آمریکا باید در جنگ داخلی سوریه مداخله کند.

بنابراین گزارش، آن‌ها از آمریکا خواسته‌اند تا شورشیان سوری را با سلاح، آموزش و کمک در حوزه اطلاعاتی تجهیز کند و همچنین در داخل سوریه، منطقه ایمنی را که از سوی نیروی هوایی آمریکا و دیگر قابلیت ها و البته بدون دخالت نیروی زمینی آمریکا محافظت می شود، ایجاد کند.

 

*آمریکا باید بشدت مراقب راهبرد خود در سوریه باشد

این مقامات رسمی آمریکایی یادآور شده‌اند که شکست در برداشتن هرگونه گامی در این زمینه، باعث طولانی شدن جنگ خونین داخلی سوریه و افزایش نقش گروه‌های بنیادگرای اسلامی چون "القاعده" شده، امکان استفاده خطرناک از سلاح‌های شیمیایی سوریه را افزایش داده و نیز مانع از نفوذ آمریکا به سوریه بعد از سقوط "اسد" خواهد شد.

یک گام مهم در تدوین راهبرد موثر، محدود کردن آمریکا به اهداف "واقع بینانه" و "قابل دسترسی" است. تعیین این که کدام گروه در نبرد سوریه موفق می‌شود و یا در این هرج و مرج، سلاح‌های خطرناک سوریه بدست چه کسی خواهد افتاد، فراتر از درک سیاستمداران آمریکایی است.

 

*مداخله مستقیم در سوریه بسیار خطرناک است

به نظر می‌رسد منطق سناتورها برای مداخله در سوریه، به معنای توانایی در نفوذ به این کشور است که فراتر از واقعیات موجود است. اگر مداخله آمریکا در سوریه برای پایان دادن سریع نبرد در این کشور، یا بدست آوردن سلاح‌های شیمیایی سوریه، شکست بخورد، آنگاه آمریکا شاید از نیروی هوایی و حتی نیروی زمینی، برای رسیدن به اهدافش استفاده کند و این باعث تشدید درگیری خواهد شد. در آن موقع نیز بدلیل بخطر افتادن موقعیت این کشور، سیاستمداران مجبور خواهند شد تا برای رسیدن به اهداف بیش از حد بلند پروازانه خود، بر میزان منابع مالی و نظامی بیافزایند .

 

* تقویت مواضع دیپلماتیک آمریکا و نیز قابلیت‌های درگیری نامنظم بسیار ضروری است

اما به هرحال، این بدان مفهوم نیست که آمریکا باید از درگیری اجتناب کند. در واقع، اهداف مهم و قابل دسترسی کم خطر و کم هزینه نیز، در سوریه وجود دارند .

بجای تلاش برای مداخله در جنگ داخلی سوریه که فراتر از توان واشنگتن است، سیاستگذاران آمریکایی بهتر است که بر تقویت موضع دیپلماتیک آمریکا و نیز ایجاد قابلیت‌های درگیری نامنظم که در آینده در این منطقه حیاتی است اقدام کنند.

 

* نبرد در سوریه، تقریبا جبهه نبرد آینده بین ایران و متحدان سنی آمریکا در غرب خلیج فارس است

مداخله کوتاه و دقیق در سوریه و در عین حال هماهنگ با متحدان سنی آمریکا، یعنی بازیگردانان این نبرد، قابلیت نبردهای نامنظم را که در آینده آمریکا و متحدانش بدان نیاز دارند، افزایش می‌دهد.

نبرد در سوریه تقریبا جبهه نبرد آینده بین ایران و متحدان سنی آمریکا، در غرب خلیج فارس است. این رقابت از گذشته با نبرد نیابتی در لبنان، یمن و عراق شروع شده و ممکن است به میدان جنگ نیابتی دیگری مبدل شود. اگر ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود، این رقابت شدت خواهد یافت.  بنابراین، صرفنظر از نتایج بدست آمده در سوریه، متحدین آمریکا در خلیج فارس باید رقابت امنیتی جهت مقابله با ایران را افزایش دهند.

البته کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، در حال تقویت نیروهای مسلح متعارف هستند و بویژه دفاع موشکی خود را برای مقابله با تهدید موشک‌های قاره پیمای ایران، افزایش می‌دهند.

واقعیت این است که جنگ واقعی در سال‌های اخیر، توسط شبه نظامیانی که از سوی ایران و برخی کشور‌های سنی تجهیز و آموزش دیده اند شروع شده است. برای مثال، نیرو‌های ویژه قطر که نقش مهمی را در سرنگونی حکومت " قذافی" در لیبی ایفا کردند به همراه عربستان سعودی، از حامیان مهم شورشیان سوری هستند. از سوی دیگر، دستگیری 48 ایرانی در هفته گذشته توسط ارتش آزاد سوریه، بیانگر نقش ایران در این کشور است.
ادامه مطلب
طبقه بندی: اخبار،  غرب (اروپا-آمریکا)درعصر ظهور،  ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب عصر امروز (یكشنبه) در دیدار صدها نفر از اساتید، محققان و پژوهشگران دانشگاهها، جهان را در حال گذر و تحول به سمت یك «ساختار و هندسه جدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» خواندند و با تبیین جایگاه و نقش‌آفرینی ویژه‌ی ملت ایران در این تحول عظیم تاریخی تأكید كردند: نخبگان كشور از جمله دانشگاهیان می‌توانند با عمل به وظایف بسیار مهم خود در این برهه‌ی بسیار حساس تاریخی، به ارتقای جایگاه ایران در ساختار جدید جهان،‌ كمك تعیین كننده‌ای كنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اوضاع در حال گذر جهان را از لحاظ ظاهری با مرحله تحولات پس از جنگ جهانی اول و دوران پیدایش استعمار اروپا قابل مقایسه دانستند اما تأكید كردند: جهت گیری تغییرات آتی جهان برخلاف دورانهای یاد شده، در جهت تبادل قدرت و توانایی‌های عمومی بخشی از ملتهای جهان با بخشهای دیگر است.
 
ایشان،‌ در تبیین نشانه‌ها و شواهد بروز تحولات و تغییرات عمیق جهانی به بیداری اسلامی اشاره كردند و افزودند: احساس هویت و بیداری متكی بر اسلام در میان ملتهای مختلف اسلامی، نشانه‌ی بی‌سابقه‌ای است كه از عمق تحول در ساخت و هندسه‌ی آتی جهان، خبر می‌دهد.
 
رهبر انقلاب شكست غرب به رهبری امریكا در تسلط بر منطقه غرب آسیا را نشانه‌ی دیگری از «دوران تحول كنونی» برشمردند و افزودند: خیز ناموفق امریكا برای تسلط بر این منطقه‌ی مهم و حساس كه در قضیه عراق و افغانستان آشكار شد از دیگر نشانه‌های تغییرات عمیقی است كه جهان با آن روبروست.ادامه مطلب
طبقه بندی: اخبار،  غرب (اروپا-آمریکا)درعصر ظهور،  ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین

 

 

خبرگزاری فارس: یک نشریه آمریکایی در واکنش به رویکرد جنگ طلبانه اسرائیل علیه ایران به توضیح هفت دلیلی پرداخته است که با استناد بر آنها اسرائیل نباید به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند.

خبرگزاری فارس: 7 دلیلی که اسرائیل با 
استناد بر آنها نباید وارد جنگ با ایران شود

به گزارش فارس، "جفری گلدبرگ" روزنامه نگار آمریکایی نشریه "آتلانتیک" در قالب گزارشی به هفت دلیل اشاره کرده است که بر اساس آنها، رژیم صهیونیستی نباید به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند.

این هفت دلیل در ادامه ارائه می گردد:

* اقدام تلافی جویانه ایران در واکنش به حمله، به مرگ اسرائیلی ها می‌انجامد

1- مردم بی گناه در این حمله کشته خواهند شد؛ این احتمال کاملا وجود دارد که حتی یک اقدام نظامی محدود اسرائیل به کشته شدن ایرانی های بی گناه منجر شود و آنچه تقریبا قطعی به نظر می آید، این است که اقدام تلافی جویانه ایران نیز به مرگ اسرائیلی ها منجر خواهد شد.

* نیروی هوایی اسرائیل قابلیت تخریب جدی تاسیسات هسته ای ایران را ندارد

2- احتمال اینکه اقدام نظامی علیه ایران به هیچ وجه تاثیرگذار نباشد، وجود دارد؛‌ نیروی هوایی اسرائیل بسیار با استعداد و شجاع است اما قابلیت های نیروی هوایی آمریکا را ندارد؛ نیروی هوایی اسرائیل یک بار حمله به تاسیسات هسته ای ایران خواهد داشت و احتمال اینکه نتواند در راستای آسیب رسانی قابل توجه به تاسیسات ایران موثر عمل کند،‌ وجود دارد؛ این احتمال نیز وجود دارد که نیروی هوایی اسرائیل خلبان های خود را از دست بدهد و یا اینکه شاهد این باشد که خلبان هایش به ضرب گلوله کشته و یا دستگیر می شوند.
ادامه مطلب
طبقه بندی: اخبار،  یهودوصهیونیزم درعصرظهور،  ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : جمعه 23 تیر 1391

 

 

 

خبرگزاری فارس: رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار گفت: الان ما در سوریه درگیر هستیم و خط مقدم ما آنجاست در این جبهه مقابل تمام استکبار ایستاده‌ایم، تلاش استکبار این است که سوریه را با عملیات روانی شکست دهد.

خبرگزاری فارس: خط مقدم ما در سوریه است

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از جوان آنلاین، حجت الاسلام طائب شامگاه دیروز در نشست اعلام موجودیت جبهه جهاد سایبری مرصاد که با عنوان «بررسی تهدیدها و فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی» برگزار شد، با اشاره به ابعاد عملیات روانی گفت: در بحث عملیات روانی ابتدا باید به دنبال چیستی باشیم و بعد به دنبال چرایی و چگونگی.

وی افزود: چیستی عملیات روانی زمانی مشخص می‌شود که کل عملیات برای ما توضیح داده شود؛ زیرا دنیا محل تضارب منافع انسان‌هاست و انسان‌ها اصولا بر سر منافع با یکدیگر دعوا می‌کنند.

طائب با اشاره به آیه‌ای از قرآن در خصوص سکونت آدم و حوا در بهشت گفت: خداوند عبودت حضرت آدم را در نماز و روزه و… قرار نداد بلکه گفت از چه بخور و از چه نخور که وی نافرمانی کرد و خورد.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار گفت: اینجا مشخص شد که انسان بنده کامل نیست و خداوند حضرت آدم را به زمین فرستاد.

وی با اشاره به ادامه آیه گفت: در زمین هم انسان‌ها با یکدیگر جدل و دعوا می‌کنند، توپ،‌ تانک، ‌فشار، زور و تمام اینها عملیات فیزیکی است.

طائب تصریح کرد: اما شکل دیگر این است که از عملیات فیزیکی استفاده نکنیم و بگونه‌ای عمل نماییم که فرد خود با دست خویش منافع را تقدیم کند که این عملیات روانی است، عملیات روانی یعنی اثرگذاری بر فکر و اراده طرف مقابل به گونه‌ای که خواسته شما را با اراده خودش بدون درگیری انجام دهد.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با اشاره به اولویت عملیات روانی بر عملیات فیزیکی گفت: اگر عملیات فیزیکی را به خوبی تحلیل کنیم مشخص می‌شود عملیات روانی اصل است؛ چرا که عملیات فیزیکی اثر دارد اما پایدار نیست.

وی افزود: در عملیات فیزیکی زد و خورد وجود دارد عده‌ای بازمانده باقی می‌مانند که این افراد حتی در بهترین شرایط خونخواه هستند.

طائب با اشاره به تحلیل برخی پیرامون غزوه بدر تا کربلا گفت: مشرکان نسبت به حضرت علی حدق و کینه داشتند؛ چرا که حضرت در بدر مشرکین را کشته بود، اما مومنین وی را کنار گذاشتند و کینه همان مشرکین را به دل گرفتند حجاریان در زمان دولت خاتمی در روزنامه نوشت که ما باید کشت و کشتار را کنار بگذاریم؛ چرا که اگر بکشیم گیر می‌افتیم، علی در بدر از مشرکان کشت، آنها هم در کربلا آمدند فرزندان حضرت را کشتند؛ خون به خون شستن محال آمد محال.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار تاکید کرد: عملیات فیزیکی ماندگاری ندارد در حالی که جنگ بدر و احد را مشرکین به حضرت محمد (ص) تحمیل کردند.

وی با اشاره به جنگ ایران و عراق گفت: بهترین راه برای شناختن مهاجم این است که می‌بینیم جنگ در خرمشهر بین ایران و عراق اتفاق می‌افتد در حالی که خرمشهر خاک ماست پس متجاوز مشخص است.

طائب افزود: در جنگ و عملیات فیزیکی منابع و صنایع آسیب می‌بینند، اما در عملیات روانی تمام این منابع سالم تقدیم می‌شود و پیامد منفی نیز ندارد.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با پرداختن به بحث چرایی عملیات روانی گفت: شیطان حضرت آدم را با عملیات روانی از بهشت بیرون کشید؛ عملیات روانی اساسش بر دروغ است و شیطان هم اولین دروغ را گفت.

وی تصریح کرد: دومین گام در عملیات روانی تکرار دروغ است تا به وسوسه برسد، یعنی تکرار دروغ در قالب‌های مختلف.

طائب با اشاره به 2 جبهه حاضر در عالم گفت: اکنون 2 جبهه وجود دارد؛ یکی عبدالله و دیگری عبدالشیطان که فرمانده کل قوا جبهه اول، خدا و فرمانده جبهه دوم، شیطان است.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با تمثیل جالبی گفت: ناوهای آمریکا بسیار بزرگ هستند، اما خاصیت عملیات فیزیکی آنها بیشتر است یا عملیات روانی؟ امروز مشخص شده که کارکرد اینها بیشتر عملیات روانی است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از سردار فدوی گفت: مقایسه ناو ایران و آمریکا مانند پراید به تریلی است که وقتی می‌خواهند سر یک پیچ دور بزنند،‌ پراید به راحتی حرکت می‌کند اما تریلی همچنان در حال عقب و جلو کردن است؛ الان متوجه کارکرد عملیات روانی این ادوات می‌شویم.

طائب با اشاره به نگاه اهل کفر به دنیا گفت: اهل کفر اهل جنگ نیست؛ چرا که خواستار دنیاست و در جنگ آن را از دست می‌دهد.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار عنوان کرد: محمد نوری‌زاد زمانی رفیق ما بود، پسرش طلبه بود اما از آنجایی که خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج، فرزندش را از حوزه بیرون آورد و برای مثلا یاد گرفتن یک هنر فرستاد آمریکا.

وی با اشاره به کمبود نیروهای آمریکا با وجود ماهانه 3 هزار دلار حقوق گفت: تنها امتیازی که سبب شد سربازان آمریکایی به عراق بیایند بیمه مجانی جراحی‌‌های زیبایی از سوی دولت آمریکا بود.

طائب افزود: سربازی که برای زیبایی به جنگ می‌رود، نیروی جنگنده می‌شود؟

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار تاکید کرد: بنابراین کافر اهل جنگ نیست و ادواتش هم عملیات روانی برای ترساندن است و مهم برای ما این است که بتوانیم جبهه عملیات روانی آنها را خرد کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جبهه عملیات روانی گفت: اگر بتوانیم جبهه عملیات روانی طرف مقابل را از بین ببریم پیروز می‌شویم.

طائب افزود: الان ما در سوریه درگیر هستیم و خط مقدم ما آنجاست در این جبهه مقابل تمام استکبار ایستاده‌ایم، تلاش استکبار این است که سوریه را با عملیات روانی شکست دهد چون روی زمین شکست خورده است نیرویی که در سوریه جنگید چه کسانی بودند؟ نیروهای القاعده در سراسر جهان با پول عربستان،

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار افزود: بدانید القاعده مساوی با طالبان است اعم از چچنی، افغانی، پاکستان و … که جذب سیستم طلبگی عربستان شده و آنجا تربیت شده‌اند، آمریکا کل باقی‌مانده‌های القاعده را جمع کرده و آورده تا سوریه را بزند.

وی با اظهار تاسف از نظرات برخی مسئولان در خصوص مسائل سوریه گفت: برخی از مسئولان ما می‌گویند ما از اصلاحات بشار اسد حمایت می‌کنیم؛ این به لحاظ عملیات روانی غلط است؛ چرا که آنجا آمریکا آمده تا بشار اسدی را که در جبهه مقاومت است، بردارد.

طائب در پایان تاکید کرد: شکستن جبهه‌ای که آنها به راه انداخته‌اند تنها با عملیات روانی متقابل ممکن است؛ اطلاع‌رسانی به هنگام و درست و رو کردن دست دشمن، بنابراین عملیات روانی به مراتب سخت‌تر و دقیق‌تر است.
طبقه بندی: اخبار،  سرزمین شام(سوریه-لبنان-اردن-فلسطین) در عصر ظهور،  ایران در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:7)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

صفحات جانبی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
مهمترین برنامه جهت تعجیل در ظهورچیست؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات